Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Zoetwaren - Nieuws

Eindbod directie Hellema weggestemd

We hebben jullie het eindbod van jullie werkgever voorgelegd middels een schriftelijke stemming. De opkomst was weer erg hoog, hartelijk dank daarvoor! Wederom hebben jullie het weggestemd, slechts 7 voorstemmers in totaal van beide vakbonden, de rest (ca. 200) was tegen!

De directie heeft ons, voordat ze het eindbod uitbrachten, aangegeven dat ze jullie hebben geraadpleegd en daaruit blijkt dat jullie alleen moeite hebben met de derde pauze, niet met het verlies van compensatiedagen of het verlies van de betaalde pauzes. Dit was de reden waarom ze die eraf gehaald hadden in hun eindbod.

Wij hebben ook leden (telefonisch) gesproken met de vraag waarmee ze moeite hebben, dan komt er naar voren dat jullie moeite hebben met het verlies van de compensatie uren en de daaraan gekoppeld de betaalde pauzes.

Deze informatie klopt dus niet met elkaar, we zijn benieuwd naar de redenen hiervan. Onderstaande reactie hebben we naar jullie werkgever gestuurd:

Nadat onze leden het vorige voorstel hadden verworpen heeft u op 31 maart jl. ons een eindbod gedaan. U bent volgens de toelichting die u geeft tot dit eindbod gekomen door na te vragen aan uw medewerkers waarom ze het voorgaande bod hadden afgewezen. Vervolgens kwam u tot de conclusie dat de derde pauze het grootste struikelblok zou zijn.

Zowel de leden van de FNV als de CNV hebben hun stem uitgebracht over het eindbod, dit hebben we net als de vorige keer weer schriftelijk aan onze leden voorgelegd met de bijhorende uitleg. Er zijn erg veel stemmen binnengekomen. Met als resultaat dat ook het eindbod wat u heeft gedaan  door onze leden is verworpen, bijna unaniem. Dit betekent dat we niet met uw voorstel akkoord kunnen gaan, immers onze leden beslissen.

We hadden op voorhand al aangegeven dat wij andere signalen binnenkrijgen van de medewerkers en dat we het eindbod dan ook teleurstellend vonden. Dit eindbod komt niet genoeg tegemoet aan hetgeen wij hebben gevraagd tijdens de onderhandelingen. Medewerkers van Hellema zijn boos en teleurgesteld, we merken dan ook dat ze boos zijn! De vakbonden gezamenlijk hebben ruim  meer dan 200 leden bij Hellema, waarvan de leden die voor het eindbod wat jullie zijn op 1 hand te tellen is. Ik ben bang dat het doorzetten van de plannen zoals ze nu voorliggen tot grote onrust in het bedrijf gaat leiden.

De ondernemingsraad heeft inmiddels een nieuw instemmingsverzoek mbt de roosterwijziging gekregen. Voordat u een roosterwijziging zal kunnen doorvoeren zult u vanzelfsprekend instemming moeten hebben van de ondernemingsraad. Over arbeidsvoorwaarden gaan wij als vakbond en daarvoor dient u met ons tot overeenstemming te komen. Dat er vanuit Hellema word vastgehouden aan de datum van 1 mei 2020, terwijl er momenteel veel van de medewerkers wordt gevraagd in de huidige situatie. Ze tonen hun flexibiliteit en werken nu ook op zaterdagen. Het zou Hellema sieren als ze de voorgenomen plannen in zijn geheel in zouden trekken.

Voor de goede orde berichten wij u dat wij niet akkoord gaan met een eenzijdige wijziging van niet langer doorbetalen van pauzes, het verlengen van werktijd (onbetaald) en het reduceren van het aantal compensatiedagen (ATV) en wij behouden ons dienaangaande uitdrukkelijk alle rechten voor.

Hoe verder? We blijven altijd beschikbaar voor overleg en hopen op een oplossing voor de doorbetaalde pauzes en de compensatie uren waar de werknemers en leden mee in kunnen stemmen.

Wat nu? We hebben directie laten weten dat het wederom weggestemd is en dat we niet akkoord gaan met een eenzijdige wijziging! Wat betreft een wijziging in de roosters of werktijden moeten ze instemming hebben van de OR en wat betreft het stuk van de arbeidvoorwaarden zullen ze toch echt met de vakbonden tot overeenstemming dienen te komen. Dus met jullie!

Wat als ze het toch doen? Actie voeren lukt niet we zullen dan via de juridische weg kijken welke stappen we gaan nemen. Eerst de reactie van jullie werkgever afwachten.

Jullie horen van ons.

Linda Slagter
Bestuurder CNV Vakmensen
Bereikbaar via 06 51 60 20 37 of l.slagter@cnvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid