Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ADM Cocoa - Nieuws

PRINCIPE AKKOORD PENSIOEN ADM COCOA

Op 19 november hebben FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen met ADM Cocoa B.V. een principe-akkoord gesloten over de noodzakelijke aanpassingen van jullie pensioenregeling per 1 januari 2014.

Door de wijzigingen in de fiscale wetgeving, het zogenaamde Witteveenkader, vanaf 1 januari 2014 past de huidige pensioenregeling van ADM Cocoa niet binnen dit nieuwe fiscale kader. Wij hebben daarom met jullie werkgever afgesproken dat de pensioenregeling van ADM Cocoa per 1 januari 2014 als volgt wordt aangepast:

  • invoering van de nieuwe pensioenrichtleeftijd van 67 jaar;
  • aanpassing van de pensioenopbouw tot 2,15% per dienstjaar;
  • het nabestaandenpensioen op risicobasis blijft 70% van het (aangepaste) ouderdomspensioen;

Over de structurele besparing voor alle actieve deelnemers van het Jan Huysman fonds, nu ingeschat op euro 350.000, als gevolg van wijziging van het Witteveenkader per 1 januari 2014 wordt bij het tot stand komen van een toekomstbestendige pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 nadere afspraken gemaakt. De studie naar de nieuwe pensioenregeling wordt uitgevoerd door een paritaire werkgroep, die aanbevelingen zal doen aan cao-partijen. De werkgever heeft nadrukkelijk het streven te komen tot een beperking van de huidige pensioenlasten. 

Wij leggen dit principeakkoord met een positief advies aan jullie voor. Zonder afwijzende reacties van jullie voor 1 december 2014 gaan we er van uit dat jullie akkoord kunnen gaan met deze noodzakelijke wijzigingen.

Het bestuur van Jan Huysman fonds zal na akkoord verzocht worden het pensioenreglement op bovenstaande punten aan te passen.

Met vriendelijke groet, mede namens Marcel Schortinghuis,

Gert-Jan den Besten, cao-onderhandelaar 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid