Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ADM Cocoa - Nieuws

Cao-voorstellen CNV Vakmensen voor ADM Cocoa

Op 27 juni om 13.30 uur onderhandelen wij met jullie directie over een nieuwe cao. Wellicht lukt het nog een datum te plannen zodat we voor de zomer een cao kunnen afsluiten.

Onze cao-voorstellen op hoofdlijnen:

 1. Looptijd
  Een looptijd van 1 jaar te weten van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014.
 2. Loon
  De salarissen en de salarisschalen per 1 juli 2013 structureel te verhogen met 2,5%. Voor zo ver van toepassing zullen de in de cao voorkomende nominale bedragen die inkomen zijn met eenzelfde percentage worden aangepast.
 3. Ziektekosten
  De bijdrage van de werkgever in de tegemoetkoming ziektekosten (artikel31) brengen op € 330 per jaar.
 4. Investerings- en vitaliteitsagenda
  Wij wensen met u te komen tot een investerings- en vitaliteitsagenda en wel als volgt:
  Eind september 2013 zal een projectplan gereed moeten zijn, waarna uitvoering kan worden gegeven. Een zogenaamde vitaliteitscan zal de basis hieraan zijn van het projectplan. In het projectplan komen de navolgende voorstellen (geen limitatieve opsomming) aan de orde en zullen moeten voldoen aan het SMART-principe.
  1. Het inventariseren  onder welke voorwaarden  werknemers het recht krijgen hun eigen arbeidstijden vast te stellen om arbeid en zorgtaken beter op elkaar te kunnen afstemmen (duurzame inzetbaarheid).
  2. Werknemers moeten het recht krijgen via een EVC-project de ervaring om kunnen zetten in een MBO-diploma.
  3. Hoe werknemers het recht kunnen krijgen op intervisiedagen met collega’s in hetzelfde vakgebied (duurzame educatie).
  4. Het realiseren dat in ieder coaching- en contractinggesprek gesproken gaat worden over maatregelen om de werknemer vitaal en inzetbaar te houden (duurzaam proces).
  5. Het invoeren van  een persoonlijk inzetbaarheidsbudget voor iedere werknemer. De omvang van het budget is 1% van de individuele loonsom per jaar met een minimum van € 250,- per werknemer per jaar. Het budget kan niet worden opgespaard over een langere periode dan drie jaar en is gemaximeerd op driemaal bovenstaande bedragen. De werknemer bepaalt hoe, wanneer en waaraan hij zijn loopbaanontwikkelingsbudget besteedt ten behoeve van zijn loopbaanontwikkeling of voor het stimuleren van een gezondere levensstijl. Voor puur functiegerelateerde opleidingen zijn wij van mening dat die door werkgever worden betaald en worden gevolgd in werktijd (duurzame educatie en duurzaam leven).
  6. Hoe met de OR-en een actieplan wordt overeengekomen om meer werknemers uit kwetsbare groepen in dienst kunnen worden genomen (duurzaam ondernemen). De huidige werkervarings-afspraak willen wij in ieder geval continueren en indien mogelijk uitbreiden, zie ons voorstel onder punt 10.
  7. Het onder voorwaarden mogelijk maken van telewerken (duurzaam ondernemen).
  8. Medewerkers worden beloond voor het doen van besparing ideeën, door uitkering van 15% van de waarde van de besparing (duurzaam ondernemen).
 5. Internationaal vakbondswerk
  De werkgever stelt € 2000,- beschikbaar aan CNV Internationaal voor internationaal vakbondswerk.
 6. Pensioenen
  Beëindiging van het dienstverband is gesteld op de dag dat men de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Vraag is of dit ook in het pensioenreglement geregeld is. Ook willen wij met u van gedachten wisselen over de reparatie van het AOW-gat dat ontstaat bij de verhoging van de AOW-leeftijd. En vinden wij het belangrijk dat wij afspraken maken over uw voorstel Pensioen ADM Cocoa.
 7. Werkervaringsplaatsen en Wajong
  Op basis van het succes en evaluatie wensen wij deze afspraak voort te zetten.

Steun de voorstellen van CNV Vakmensen voor jou cao, door lid te worden. Profiteer niet alleen maar zorg samen met je collega's voor goede arbeidsvoorwaarden. Dat doe je door lid te worden. Surf naar http://www.cnvvakmensen.nl/word-lid/

Gert-Jan den Besten, cao-onderhandelaar
Marcel Schortinghuis, delegatielid

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid