Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ADM Cocoa - Nieuws

Cao-voorstellen ADM Cocoa 2014

In dit bericht lees je de voorstellen van CNV Vakmensen die bij de directie zijn ingediend voor de nieuwe cao.


 1. Looptijd
  Wij stellen een looptijd voor van 1 jaar: vanaf 1 juli 2014 tot 1 juli 2015.
 2. Inkomen
  Wij stellen voor de salarissen en salarisschalen en de toeslagen, vergoedingen die loon zijn per 1 juli 2014 te verhogen met 2,5%.
 3. Pensioenen
  Wij gaan ervan uit dat wij in 2014 met ADM Cocoa kunnen komen tot goede afspraken voor een nieuwe toekomstbestendige pensioenregeling die gekoppeld aan de nieuwe pensioenwetgeving, vermoedelijk op 1 januari 2015 in werking zal treden. Hierbij kan rekening gehouden worden met eerdere afspraken.
 4. Duurzame inzetbaarheid
  In de lopende cao hebben wij op dit punt afspraken gemaakt, die voor zover bekend tot niets hebben geleid. Daarom stellen wij het navolgende voor.
  Wij wensen met ADM Cocoa te komen tot een investerings- en vitaliteitsagenda en wel door uitvoering te geven aan het bijgevoegde analyse voorstel dat in onze opdracht door het bureau A-advies is opgesteld. Bij het onderzoek zal de effectiviteit van het bedrijfsontwikkelingsplan “coaching en contracting” worden betrokken met als doel te komen tot een effectieve, doelmatige besteding van de bestaande en nieuw af te spreken budgetten. Werknemers zullen proactief invulling moeten kunnen geven aan hun individuele investerings- en vitaliteitsagenda.
 5. Vakantiewetgeving
  De effecten van de nieuwe vakantiewetgeving zouden tijdens de looptijd van de cao geëvalueerd worden. Speciaal zal aandacht worden besteed aan het verkopen van vakantiedagen. Op basis van deze discussie zullen wij aanvullende afspraken voor gaan stellen.
 6. Wajong
  Wij stellen voor 2 Wajongeren in een werkervaringsplaats aan te nemen. Om goede plaatsen te vinden stellen wij jobcarving toe te passen en met meerdere aanbieders contacten te onderhouden.
 7. Ziektekosten en WGA
  Wij stellen voor om:
  1. de werkgeversbijdrage aan de ziektekostenverzekeringen van werknemers te verhogen per 1 januari 2015 naar 350 euro per jaar;
  2. de afspraak voort te zetten dat de werkgever de volledige
   WGA-premie blijft betalen.
 8. Uitwerking Sociaal Akkoord met betrekking tot opbouw en duur WW
  Wij wensen met ADM Cocoa af te spreken dat na ommekomst van het SER-advies WW, dat voorzien is voor medio 2014 en de eventuele aanvullende bemerkingen van de Stichting van de Arbeid, overleg wordt gevoerd over betreffende private aanvullende verzekeringen op cao-niveau, waarmee de huidige hoogte, opbouw en duur van uitkeringen worden gehandhaafd.
 9. Vakbondscontributie
  Wij willen met ADM Cocoa afspreken om de mogelijkheid tot het fiscaal faciliteren van de vakbondscontributie binnen de werkkostenregeling te behouden.
 10. Overige zaken
 1. Wij willen met ADM Cocoa afspreken dat de werkgeversbijdrage aan de vakbonden op basis van de afspraken met de AWVN ook gedurende de looptijd van deze cao wordt gecontinueerd.
 2. Wij stellen voor de bijdrage aan CNV Internationaal te verhogen naar € 2100.

Met vriendelijke groet , mede namens Marcel Schortinghuis,

Gert-Jan den Besten, bestuurder 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid