Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bakkersbedrijf - Nieuws

Verkiezing bestuurslid pensioenfonds – Stem op onze kandidaat!

In de periode 6 mei tot en met 19 mei 2014 wordt er een verkiezing gehouden voor een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur van het bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf.

Vertegenwoordiger pensioengerechtigden

Er kan gestemd worden wie de bestuurszetel namens de pensioengerechtigden gaat innemen. Pensioengerechtigden ontvangen binnenkort van het pensioenfonds per post een stembiljet met begeleidend schrijven. Op het stembiljet staan de namen van drie kandidaten waarop je je stem kunt uitbrengen. 

Onze voorgedragen kandidaat 

Een van de kandidaten is Judith van der Laan. Zij is voorgedragen door CNV Vakmensen
en FNV Bondgenoten. Als lid van CNV Vakmensen roepen wij je op om op onze jonge, veelbelovende kandidaat te stemmen. Sinds 1 januari 2014 is zij plaatsvervanger in het bestuur en uit dien hoofde bij de vergaderingen aanwezig.
Om die reden is zij eerder dit jaar getoetst
door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De uitslag was positief. Graag laten
wij haar zelf aan het woord.

Over Judith van der Laan

'Mijn naam is Judith van der Laan en sinds 2001 ben ik werkzaam bij FNV Bouw. Ik ben begonnen als administratief medewerkster, daarna doorgegroeid in de functie van vakbondsconsulent en sinds 2008 ben ik werkzaam in de functie van pensioenconsulent.

Als pensioenconsulent heb ik met name met oudere werknemers te maken die hun toekomstige pensioensituatie in kaart gebracht willen hebben in verband met pensionering, ontslag, arbeidsongeschiktheid enz. Vaak hebben werknemers meerdere pensioenen opgebouwd. Als pensioenconsulent informeer ik ze over hun gehele pensioensituatie en hun mogelijkheden.  '

Judith van der Laan: 'Met veel enthousiasme aanvaard ik de voordracht van de gezamenlijke vakbonden als bestuurslid namens de pensioengerechtigden in het bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf. '

'Door mijn werkzaamheden als pensioenconsulent heb ik inzicht gekregen in de vragen en problematiek waar oudere werknemers en gepensioneerden tegen aan lopen. Mede hierdoor is mijn interesse gewekt voor een vertegenwoordigende functie van gepensioneerden in het bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf. Ik vind het belangrijk dat er sprake is van een evenwichtige belangenbehartiging voor alle belanghebbenden van het fonds.'

Plaatsvervangend bestuurslid

'Sinds 1 januari 2014 ben ik plaatsvervangend bestuurslid bij het bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf en ben ik goedgekeurd door De Nederlandsche Bank om de functie te mogen uitvoeren.  

In 2013 heb ik de opleiding Besturen van een pensioenfonds op deskundigheidsniveau 1 bij de Stichting Pensioenopleidingen gevolgd en momenteel ben ik bezig met de opleidingen op deskundigheidsniveau 2. 

Judith van der Laan:'Als ervaringsdeskundige ben ik naar mijn mening goed in staat om, naast de overige belangen, tevens de belangen van de gepensioneerden binnen het bestuur van het bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf te behartigen!'

Meer informatie over de verkiezing >> 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid