Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bakkersbedrijf - Nieuws

Stand van zaken bij Bakkerij de Paauw

De afgelopen weken is iedereen, werkzaam bij de Paauw, geïnformeerd over mogelijke organisatiewijzigingen. Er werd zelfs gesproken over een fors aantal mogelijk gedwongen ontslagen.

Inmiddels is er meer werk voor Lidl gekomen, waarbij er helaas tot op heden geen zekerheid is over de afname op lange termijn en een goede prijsstelling. Met andere woorden: de toekomst is nog onzeker.

Momenteel is er sprake van een plan om uit deze situatie te komen. De directie heeft ons op hoofdlijnen geïnformeerd. De verdere uitwerking wordt nu een punt van gesprek, maar er is sprake van mogelijk behoorlijke veranderingen met vergaande gevolgen. Hierbij zullen toch nog arbeidsplaatsen komen te vervallen en de directie kijkt ook naar alle andere kosten. De kosten moeten omlaag om te kunnen overleven in deze concurrerende markt. De directie heeft aangegeven met ons te willen overleggen over arbeidskosten. Feitelijk is het plan om van een Brood en Banketbakkerij naar een de Bakkerij te gaan met lage kosten met een beperkt productaanbod.

Concreet, hoe verder?
Komende donderdag, 21 maart 2013, houden de gezamenlijke vakbonden een bijeenkomst op de bakkerij in de vergaderzaal om 12.30 uur. U kunt als vakbondslid hier naartoe komen. De directie heeft ons toegezegd dat iedereen, lid van een vakbond, hier naartoe kan komen tijdens werktijd.

Tijdens deze bijeenkomst willen wij met u de ernst van de situatie bespreken en de mogelijke oplossingen en helaas ook de voorgestelde ingrepen. De situatie is niet rooskleurig. Voor vakbonden is in deze situaties altijd het uitgangspunt; indien je werk verliest, bemiddelen van-werk-naar-werk met een mogelijke schadeloosstelling. Of dit gaat lukken is nog niet bekend! Wij doen ons best.

Vragen?
Kom naar de bijeenkomst op 21 maart 2013 om 12.30 uur in de vergaderzaal van Bakkerij de Paauw. De bijeenkomst is voor de leden van CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten en de RMU. Wij gaan ervan uit u voorlopig afdoende geïnformeerd te hebben en zien u graag bij de bijeenkomst.

Henk van Beers
bestuurder CNV Vakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid