Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bakkersbedrijf - Nieuws

Nieuwsbrief cao Bakkersbedrijf december 2019

In de cao staat dat de lonen per 1-1-2020 met 1% verhoogd worden, de 2e verhoging van de lopende cao. Medewerkers in de bakkersbranche gaan tegelijkertijd wel minder pensioen opbouwen. Dit omdat de werkgevers, tot teleurstelling van de vakbonden, niet bereid zijn om meer pensioenpremie te betalen.

Vakbonden en werkgevers worden het helaas ook niet eens over een verhoging van de jeugdlonen. Het gevolg hiervan is dat de cao 2019-2020 niet algemeen verbindend verklaard wordt.

Werkgevers leggen pensioenprobleem op bordje van werknemers
Als je het nieuws volgt, dan weet je dat veel pensioenfondsen er redelijk slecht voorstaan, vooral door de lage rekenrente. Dat geldt helaas ook voor het pensioenfonds Bakkers. Gelukkig heeft de politiek onlangs besloten dat de pensioenen niet gekort hoeven te worden. Met dat besluit is het pensioenfonds Bakkers echter niet uit de problemen. De premie die binnen komt bij het pensioenfonds is onvoldoende om de huidige pensioenregeling in 2020 uit te kunnen blijven voeren. De werkgevers in onze sector zijn echter niet bereid om komend jaar méér premie te gaan betalen. Het gevolg hiervan is dat het pensioenfonds moet besluiten om de jaarlijkse pensioenopbouw van medewerkers te verlagen van 1,60% naar 1,45%. Vakbonden vinden het zeer teleurstellend dat werkgevers de pensioenrekening op deze manier volledig op het bordje van de werknemers leggen. In de volgende cao-onderhandelingen komt dit onderwerp zeker weer op de agenda.

Jeugdlonen in de cao
De overheid heeft de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon ontvangen per 1 juli 2019 verlaagd naar 21 jaar. In de cao Bakkersbedrijf, die vakbonden in mei 2019 hebben afgesproken met de NBOV (Ambachtelijke Bakkers) en de NVB (Industriële Bakkers), staan nog loontabellen met jeugdlonen voor 21- en 22-jarigen. Het is echter niet meer toegestaan om 21-jarigen minder te betalen dan werknemers van 22 jaar en ouder. De cao moet op dit punt dus aangepast worden, anders kan het Ministerie van SZW de cao niet algemeen verbindend verklaren. Voor vakbonden was de oplossing helder: het loon van de 21-jarige moet verhoogd worden tot het niveau van de 22-jarige, zoals de overheid dat bedoeld heeft.

De werkgevers willen de jeugdlonen niet verhogen
De werkgeversorganisaties NBOV en NVB waren echter niet bereid om de jeugdlonen te verhogen, want dat zou ze teveel geld kosten. Nu is het zo dat de overheid werkgevers compenseert voor de verhoging van de jeugdlonen. Al in 2017 is de het lage-inkomensvoordeel (LIV-subsidie) in het leven geroepen, ook wel bekend als de zgn. ‘Primarkpremie’. Werkgevers die veel laagbetaalden in dienst hebben, krijgen deze subsidie automatisch. De bakkersbranche kreeg in 2017 maar liefst € 5 miljoen aan LIV-subsidie. En deze subsidie is niet éénmalig, maar jaarlijks. Met andere woorden, de werkgevers in de bakkersbranche worden ruimschoots gecompenseerd voor de kostenstijging die de verhoging van de jeugdlonen met zich meebrengt.

Partijen bereiken geen oplossing
Na maandenlang overleg is de NVB bereid om de vakbonden (grotendeels) tegemoet te komen, door mee te gaan in de verhoging van de lonen voor 21-jarigen per 1-1-2020. De NBOV houdt echter voet bij stuk. De NBOV stelt zelfs voor om het minimum cao-loon te verlagen tot het bedrag voor de 21-jarige. Want als iedereen even weinig krijgt, dan is er ook geen leeftijdsdiscriminatie meer, aldus de NBOV. Huidige werknemers hebben hier weliswaar geen direct nadeel van, maar nieuwe instroom, werknemers die binnen de branche van baan veranderen én alle uitzendkrachten ondervinden hier nadeel van. Deze ‘oplossing’ is voor vakbonden onacceptabel. Door de houding van de NBOV worden cao-partijen het niet eens over een de tekst van de aanpassing van de cao. De cao kan daarom niet algemeen verbindend verklaard (AVV) worden, door het ministerie van sociale zaken.

Geen AVV voor de cao, wat betekent dat?
Als een cao niet algemeen verbindend verklaard wordt, dan hoeven alleen werkgevers die lid zijn van de werkgeversorganisaties deze toe te passen. Werkgevers die géén lid zijn hoeven de cao Bakkersbedrijf 2019-2020 niet toe te passen (NB tenzij er in de arbeidsovereenkomst van individuele werknemers staat dat deze cao van toepassing is). Het is voor iedereen beter als de cao wel ge-AVV-ed wordt, maar door de opstelling van de NBOV is dat nu niet haalbaar. Vakbonden vinden het triest dat de ambachtelijke werkgevers wel miljoenen euro’s aan subsidie opstrijken, maar tegelijk ervoor kiezen om die volledig in eigen zak te steken, in plaats van jongeren in de branche fatsoenlijk te belonen. Vakbonden hebben nu besloten om het lopende overleg met werkgevers over instroom van jongeren en het imago van de branche te beëindigen. De NBOV heeft namelijk ruimschoots aangetoond dat ze de instroom van jongeren en het imago van de branche van ondergeschikt belang vindt.

Vervolg?
Wij blijven jullie uiteraard op de hoogte houden. Op de site staat steeds de laatste informatie: www.cnvvakmensen.nl/caos/brood-en-zoetwaren/cao-bakkersbedrijf.

Zijn jullie op de digitale nieuwsbrief geabonneerd, dan krijgen jullie deze vanzelf thuis. In het voorjaar starten we het cao- proces weer op. Rest ons niets dan jullie hele prettige feestdagen te wensen, na een waarschijnlijk zeer drukke tijd. Daarbij een mooi en gezond 2019 gewenst.

Henk van Beers
Bestuurder
E. h.vanbeers@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid