Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bakkersbedrijf - Nieuws

Eindbod cao Bakkersbedrijf

Afgelopen maanden was er veel onduidelijkheid over de cao Bakkersbedrijf. Voor de zomer heb ik jullie daar uitvoerig over geïnformeerd. De “vrijwillige aanbevolen” cao-verhoging van de werkgevers gaf veel onduidelijkheid.

Wij willen graag een bedrijfstakbrede cao. Na vele maanden hebben we uiteindelijk onderhandeld en zijn gekomen tot een finaal bod van NVB en NBOV.

Begrijpelijke cao

De leden van de cao-commissie hebben het als voldoende bestempeld en leggen het daarom aan de leden voor ter stemming. Na een jaar van onderhandelen, soms acties, ruzie en onduidelijkheid is dit het resultaat. Wat staat er op hoofdlijnen in het bod? Het volledige bod vind je onder 'Downloads'. Er komt een geheel nieuw beschreven cao in een taal die beter te begrijpen is. De huidige cao is nogal juridisch geformuleerd. Er komen meer verschillen tussen regelingen voor de industrie en het ambacht.

Loonbod

  • Industrie: 2% per 1 juni 2017, 1,75% per 1 juni 2018
  • Ambacht: 1% eenmalig 1 juni, 1,5% per 1 augustus 2017 en 1,25% per 1 juni 2018

Dit bod zit hiermee in het midden van de verhogingen in het land.

Degenen die de afgelopen maanden de vrijwillig en de niet door vakbonden overeengekomen verhoging hebben gehad, krijgen deze niet twee keer. Daar vindt verrekening plaats.

Gezien alle informatie die wij hebben gehad, zal voor een groot deel van de leden werkzaam in de industrie verrekening plaatsvinden en voor een groot deel van het ambacht niet. Als het bod wordt goed gekeurd, krijgt iedereen alsnog de loonsverhogingen. Velen hebben namelijk nog niets gehad. Daarmee is het onrechtvaardige de wereld uit qua wel of niet betalen.

Urenbank

In het vorige eindbod waren we niet tegen de mogelijke invoering van een urenbank. Op dit vlak is niet veel gewijzigd. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging beslist over invoering. De randvoorwaarden worden benoemd in de cao. Deze urenbank kan wat flexibiliteit geven, maar tegelijk hebben de werknemers een sterke positie om te kiezen voor uitbetalen van de toeslag en opnemen van uren.

We hebben afgesproken dit goed te evalueren en bij allerlei misstanden stopt de proef. In de praktijk adviseren wij de toeslagen te laten betalen en de netto uren in de bank te stoppen en zelf zo veel mogelijk de uren uit de bank zo snel mogelijk op te nemen, als je eens een paar uur vrij wilt zijn. Hierdoor hoef je dus je niet jouw verlofsaldo aan te spreken.

Ziekteregeling

Het inleveren van de wachtdag bij ziekte wordt vervangen door de regeling waarbij de eerste maand 90% worden uitbetaald, met uitzondering van bedrijfsongevallen, chronisch zieken of terugkerend verzuim door dezelfde ziekte. In het geval van kort verzuim is het voordeel dat de dagen niet meer afgeboekt worden van je verlofsaldo.

Toeslagen

We hebben een kleine concessie moeten doen op de toeslagen. Het betreft de toeslag Koningsdag voor personeel commercie en de extra toeslag, dus niet de matrix toeslag op avond (18-24 uur) bij de industrie op de avonden voor Hemelvaartsdag, Pinksteren en Koningsdag. We konden alleen tot een akkoord komen met bovengenoemde zaken, als we bewogen op de toeslagen. Vergeleken met ons startmoment en nu is dit een kleine concessie gezien de eerdere voorstellen van de werkgevers op de toeslagen.

Jubileumregeling

De jubileumregeling wordt aangepast op de fiscale mogelijkheid. Dit wordt 100% bij 25 jaar en er komt een overgangsregeling voor werknemers, die net tussen de oude en nieuwe regeling vallen.

Breng je stem uit

Na alles in overweging te hebben genomen, heeft de cao-commissie gesteld dat zij het eindbod goed genoeg vinden om de leden te laten stemmen. Jullie kunnen stemmen tot 27 september.

Klik hier om je stem uit te brengen >

Stemmen de leden in dan komen we tot een cao. Wijzen de leden het af dan hebben we geen cao en gaan alle bovenstaande zaken niet door. Wij verwachten dan ook niet meer tot een cao te komen, behalve door acties. Deze keer waren de onderhandelingen moeizaam. Wij willen graag een cao, zodat de loonsverhogingen betaald kunnen worden en jullie de zekerheid van de afspraken van de cao hebben.

Onder 'Downloads' vind je de tekst van het protocol. Hebben jullie nog vragen en of opmerkingen dan horen we die graag.

We zien jullie stem graag tegemoet.

Mede namens de cao-commissie,

Henk van Beers
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 35 25 54
E: h.vanbeers@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid