Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bakkersbedrijf - Nieuws

Eindbod cao Bakkersbedrijf

Het is al weer enige tijd geleden dat je van CNV vakmensen hebt gehoord over de cao. Uiteindelijk is er dan een uitbod door werkgevers uitgebracht.

Hoe zat het ook alweer?

Tijdens de vorige cao hebben we Orba ingevoerd, niemand mocht er op achteruit gaan, wel vooruit als de Orba functieomschrijving hiertoe aanleiding gaf. Tegen je indeling kon je in beroep gaan. Vervolgens heeft de cao-commissie, dat zijn vrijwilligers werkzaam in de sector en lid van CNV Vakmensen, een uitgebreide enquête gehouden ter voorbereiding van de cao 2013.

Hier is goed gebruik van gemaakt, veel mensen hebben de enquête ingevuld. Hieruit kwam een gemengd beeld over het effect van Orba en een gemengd beeld omtrent de effecten van de economische crisis op het eigen Bakkersbedrijf.

Eerste onderhandelingen mislukten

Voor de vakantie zijn we gaan onderhandelen, maar dit mislukte. De ambachtelijke bakkers gaven aan dat er geen cao kon komen omdat er sprake was een slechte economische ontwikkeling waarbij geen enkele cao-verhoging kon worden gegeven. Hierop hadden wij de leden voorgesteld om de onderhandelen dit najaar te heropenen, hetgeen we gedaan hebben.
Na een lang en zeer moeizaam proces zijn we tot een eindbod van de cao Bakkers gekomen voor de periode van twee jaar. 

Eindbod cao bakkersbedrijf

Download het eindbod (pdf) >>

In een werkgroep zullen, zodra nieuwe wetgeving m.b.t. de WW bekend is, de gevolgen daarvan worden besproken. Partijen geven aan ingaande 1-1-2015 tot afspraken over de WW te willen komen binnen het kader van de afspraken, zoals die door sociale partners (centraal) zijn gemaakt

Eindvoorstel

Hiermee werd ons een eindvoorstel gedaan. Dit eindvoorstel is besproken met de eerder genoemde cao-commissie van CNV Bakkersbedrijf. Zij geven het advies om in te stemmen met dit eindbod. Zij geven dit advies, omdat het eindbod het maximaal haalbare was in de huidige economische omstandigheden en het past in de bandbreedte van de afgesloten cao's in vergelijkbare sectoren in vergelijkbare omstandigheden.

Leden van CNV Vakmensen, krijgen een uitgebreide toelichtende brief thuis met een stem biljet. Dit kunnen zij opsturen vóór 9 december 2013.

Namens de onderhandelingsdelegatie en de cao-commissie Bakkers.

Henk van Beers
Bestuurder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid