Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bakkersbedrijf - Nieuws

Coronavirus wat moet je weten als werknemer

De uitbreiding van het coronavirus (officieel COVID-19) houdt veel werknemers in de Nederlandse bedrijven bezig, zoals bijvoorbeeld over jouw bescherming en die van je collega’s, wat te doen na een besmetting of wat de gevolgen zijn wanneer je naar huis wordt gestuurd.

Hierbij een aantal belangrijke punten:

Ontwikkelingen gaan snel, volg het nieuws en RIVM. Omdat de ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus COVID-19 elkaar snel opvolgen, kunnen bepaalde gegevens toch verouderd of niet (meer) correct zijn. CNV Vakmensen adviseert om de actuele informatie over het virus te raadplegen op de website van het RIVM, website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Heb je vragen over het coronavirus? Je kan terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). 

Overleg noodzakelijk over veilig en gezond werken in je bedrijf

CNV Vakmensen vindt het belangrijk dat het veilig en gezond werken in verband met het coronavirus volop aandacht krijgt. Daarom is er in het bedrijf een belangrijke rol weggelegd voor het (sociaal) overleg in je bedrijf en de manier waarop jij en je collega’s worden geïnformeerd. Bijvoorbeeld over hygiënemaatregelen en zorg voor een veilige werkplek (preventie, schoonmaken, zeep, desinfecterende gel en tissues). Er zal zo mogelijk ook een bedrijfscontinuïteitsplan opgesteld moeten worden om je voor te bereiden op de (mogelijke) gevolgen van het coronavirus, zorgmaatregelen en het werken in het bedrijf. Consumenten gaan mogelijk hamsteren, hoe kan je de voedselvoorziening op gang houden. Wat moet je wel en niet doen.

Bij een pandemie heeft de arbodienst/bedrijfsarts een adviserende rol inzake maatregelen om gezondheidsschade, te beperken en zorg naar werknemers en management om de bedrijfsvoering voort te zetten. Daarbij is er aandacht voor welzijn van werknemers en welzijn van derden.

Zie ook de websites van de arbodiensten. Er zijn regionale verschillen.

De bakkerijsector

De bakkerij sector roept op, om contact zo veel mogelijk te mijden, klanten te laten pinnen in plaats van contant betalen. Zichtbare desinfecterende handgel in de bedrijven in te zetten en op toonbanken. Probeer verkoop van onverpakte producten te beperken, wees alert op hygiëne als je producten moet verpakken. Gebruik bij producten klaar maken zoveel mogelijk wegwerp handschoenen. Was geregeld je handen. Zet geen proef schaaltjes op de toonbank.

Rol van de OR of PVT 

Mocht er een ondernemingsraad zijn of personeelsvertegenwoordiging, dan moet deze zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht, wanneer zich belangrijke gebeurtenissen voordoen of wanneer er beslissingen worden genomen die een impact kunnen hebben op de onderneming.

Een pandemie met dergelijke omvang kan als zodanig worden beschouwd, evenals de gevolgen ervan voor de activiteiten van de onderneming.

Calamiteitenverlof bij opvang kinderen en kortdurend zorgverlof 

Je kan in voorkomende gevallen calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen in overleg met de bedrijfsleiding, bijvoorbeeld als de school of kinderopvang sluit en je met spoed je kind(eren) op moet halen. Dat geldt eventueel ook nog de volgende dag, wanneer de school of opvang gesloten blijft en je op zo’n korte termijn geen oppas kan vinden. Calamiteitenverlof of kort verzuimverlof kan hooguit enkele dagen duren. Je kan uitsluitend gebruik maken van kortdurend zorgverlof wanneer je de noodzakelijke verzorging op je moet nemen van bijvoorbeeld een ziek familielid. In de Wet arbeid en zorg staat exact omschreven in welke gevallen kortdurend zorgverlof van toepassing is. 

Ziekmeldingen 

Als je ziek bent, of het nu hier is of in het buitenland, gelden de normale regels bij ziekte. Indien je ziek bent en niet kan werken moet je je zo snel mogelijk ziekmelden of laten melden bij de werkgever. Je moet je aan de cao en verdere procedures houden die bij je werkgever gelden. Loondoorbetaling bij thuiswerken of als je in quarantaine moet. Als je naar huis wordt gestuurd om thuis te werken dan behoud je je recht op loon. Dit geldt ook voor het geval als je buiten je schuld niet kan werken omdat je in quarantaine moet van de GGD of huisarts. 

Werktijdverkorting 

De regeling werktijdverkorting is vervangen door het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). 

Het zijn uitzonderlijke tijden. Met samenwerken en gezond verstand komen we deze periode door. Wij wensen een ieder het beste in deze spannende dagen en weken.


Henk van Beers
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 35 25 54
E:  h.vanbeers@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid