Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bakkersbedrijf - Nieuws

Cao-onderhandelingen Bakkersbedrijf moeizaam

Enkele maanden geleden hebben we ter voorbereiding van de cao-onderhandelingen Bakkersbedrijf een uitvoerige enquête gehouden, waarbij we diverse vragen aan u hebben gesteld ter voorbereiding van de voorstellenbrief.

We hebben u gevraagd naar de invoering van ORBA en de economische situatie. Het beeld was verschillend. Bij velen was ORBA ingevoerd, had men een persoonlijke toeslag gekregen of was men erop vooruit gegaan (gezien de garantieregeling had er ook niemand op achteruit kunnen gaan, u kunt dit alles nalezen op de website van CNV Vakmensen onder cao Brood en Zoetwaren). Velen gaven ook aan, dat men in de zaak last had van de economische crisis. Tot slot gaven ook veel mensen aan werkzekerheid te verkiezen boven stijging van inkomen met mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid.

Wij hebben evenwichtige voorstellen gedaan aan de werkgevers en zijn gaan onderhandelen. We hadden moeizame onderhandelingen verwacht, mede gezien bovenstaande zaken die ook uit de enquête naar voren kwamen.

Na diverse ronden zijn we niets opgeschoten. De werkgevers geven aan, dat ze door de stijging van de loonkosten (onder andere door de invoering van ORBA, de stijging van de sociale premies en aan het eind van dit jaar de stijging van de pensioenpremie) volstrekt geen ruimte hebben voor enige vorm van cao-verhoging. Met andere woorden, gezien de economische omstandigheden en het ondernemingsklimaat ziet men dit jaar geen verdere ruimte voor cao-verhogingen. Ondanks alle onderhandelingen over het loonbod, het blijft nul.

Voor een deel moeten wij die stijging van de kosten erkennen. Tevens moeten we erkennen, dat veel bakkerijen het moeilijk hebben. Er zijn veel reorganisaties en faillissementen. Consumenten besparen op alles, zo was dit ook deze week weer op het nieuws te zien. We hebben dus een probleem.

De werkgevers hebben voorgesteld om een korte cao van zes maanden af te sluiten zonder materiële afspraken. Dus een cao van 1 mei 2013 tot en met 31 oktober 2013. In de praktijk betekent dit voorstel: er komt in deze maanden geen cao-verhoging, we verlengen de cao en daarmee houden we de garanties van de huidige cao.
Op deze manier zijn er dus geen verslechteringen. Garanties etc. blijven gehandhaafd.

In meerdere bedrijfstakken hebben we deze afspraken gemaakt. Het belangrijkste doel is de zekerheden te houden en te voorkomen dat de ongeorganiseerde werkgevers gelijk minimumloon gaan betalen.

Tegelijk betekent dit, dat we direct na de zomervakantie verder spreken over de nieuwe cao Bakkersbedrijf. Het voordeel is, dat we dan zicht hebben op de uitkomsten van de sociale akkoorden en wellicht de economie iets is aangetrokken.

Tevens hebben we dan zicht op meer referentie cao's. Momenteel worden er niet veel cao's afgesloten voor sectoren waar we ons aan kunnen spiegelen. Iedereen worstelt met dit probleem, hoewel dit in de bakkerijsector extremer is door de invoering van ORBA en de stijging van de pensioenpremie.

Een belangrijk punt, mochten we dit najaar niet tot een acceptabele cao komen; we zitten dit najaar in de voorbereiding van de productie voor de feestdagen in december en we kunnen daardoor meer druk opbouwen dan we nu zouden kunnen doen richting de rustige zomerperiode. Dat is een voordeel, dit heeft bij AH voor de paasdagen ook gewerkt.

Het is een moeilijke beslissing geweest van de onderhandelingsdelegatie. We zijn echter tot de conclusie gekomen dat een wachttijd van zes maanden, om dan druk op te kunnen bouwen om tot een goede cao te komen, wellicht de beste weg kan zijn.

De cao-commissie heeft daarom besloten, de onderhandelingsdelegatie gehoord hebbende, het advies wel over te nemen en u te vragen hiermee in te stemmen.

We willen dus de cao met de periode van zes maanden verlengen en dit najaar de onderhandelingen opnieuw opstarten voor onze cao. Dat betekent dat de materiële verbeteringen pas in kunnen gaan bij de volgende cao. Wel blijven alle afspraken en garanties ongewijzigd.

Indien u niet akkoord bent, dan kunt u dit kenbaar maken per e-mail via breda@cnvvakmensen.nl. Geef dan door waarom u tegen bent met vermelding van uw naam, adres en woonplaats. Uw reactie ontvangen wij graag voor 17 mei 2013.

Mocht u tegen de verlenging zijn, dan gaan wij ervan uit dat u ook actie wenst te voeren. Tevens kunt u in dezelfde e-mail aangeven of u als contactpersoon mee wil denken over een passende actievorm bij u op het bedrijf. Dan zullen we eerder in actie moeten komen om de cao af te dwingen.

Het is de nadrukkelijke taxatie van de cao-commissie en ondergetekende, dat dit nu niet de juiste keuze is en wij adviseren u in te stemmen met dit voorstel. Zonder bericht uwerzijds gaan we ervan uit dat dit ook het geval is.

Mocht u collega's lid willen maken, dan hebben we momenteel heel veel speciale acties om leden in te schrijven. Een hele leuke is dat u voor ieder lid €25,- kunt ontvangen. Kijkt voor deze acties ook op onze site www.cnvvakmensen.nl.


Henk van Beers
bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid