Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bakkersbedrijf - Nieuws

CAO Bakkersbedrijf

Na een lange periode van onderhandelen is in oktober een eindbod uitgebracht door de werkgevers. Een eindbod betekent, je zegt ja, of nee.

Na een lange periode van onderhandelen is in oktober een eindbod uitgebracht door de werkgevers. Een eindbod betekent, je zegt ja, of nee.

Bij nee is onderhandelen verder niet mogelijk. Dan kan je alleen nog naar het actiewapen grijpen. Het eindbod met de unieke 80-90-100 regeling hebben we in stemming gebracht. Ook alle andere cao partijen hebben dat gedaan, de uitslag is inmiddels bekend.

Ruim 85% van de CNV leden hebben ingestemd met het eindbod, datzelfde geldt ook voor de collega organisaties. Daarmee is er dus sprake van een akkoord.

In de bijlage tref je de officiële tekst van het akkoord aan. De komende weken gaat de uitwerking in de tekst van de cao plaatsvinden, vanaf media december zullen de exacte spelregels en bezwaarmogelijkheden in de cao terug te vinden zijn.
Deze hebben vooral betrekking op invoering, de rechten van de werknemer en de overgangsmaatregelen.

Zodra een en ander verder bekend is, zullen wij u uiteraard aanvullend informeren.
Mocht u nog vragen hebben, dan zien wij die tegemoet, bij voorkeur via e-mail.
h.vanbeers@cnvvakmensen.nl.

Met deze regeling is het bakkersbedrijf een van de eerste bedrijfstakken die werkelijk iets doet aan een vitaliteitsregeling om ouderen langer te laten doorwerken. Voor nu bent u geïnformeerd, aanvullende informatie volgt zo snel mogelijk.

Met vriendelijke groeten,
CNV Vakmensen

Henk van Beers
M: 06 – 20 352 554
E: h.vanbeers@cnvvakmensen.nl


Bijlage: Protocol cao Bakkersbedrijf 2015Downloads