Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bakkersbedrijf - Nieuws

Bakkers Pensioenfonds zoekt leden VO

Het Bakkers Pensioenfonds heeft een Verantwoordingsorgaan (VO). Hier voor zijn momenteel vacatures.

Het pensioenfonds is een gezamenlijk bestuur van werkgevers en werknemers die zorg dragen voor uw pensioen. De goede en veilige beleggingen, de juiste administratie, de evenwichtigheid van kosten en uitkeringen aan huidige en toekomstige deelnemers. Daarnaast verantwoord, met zo veel mogelijk zekerheden als mogelijk, passend binnen de pensioenwet.

Op dit bestuur houdt het verantwoordingsorgaan toezicht. Hier voor zijn momenteel vacatures en wellicht vindt u dit interessant.

Dit is de beknopte informatie:

Het Bakkers Pensioenfonds heeft een Verantwoordingsorgaan (VO). Het pensioenfondsbestuur legt aan dit orgaan verantwoording af over het gevoerde beleid. Daarbij beoordeelt het VO of het bestuur bij de genomen besluiten rekening heeft gehouden met de belangen van álle belanghebbenden.

Bent u het nieuwe VO-lid?

Het VO telt zeven leden:

  • één namens de werkgevers,
  • drie namens de actieve deelnemers (werknemers),
  • twee namens de pensioengerechtigden en
  • één namens de niet-actieve deelnemers (oud-werknemers).

Er zijn op dit moment namens de actieven drie vacatures. Wilt u via het VO een belangrijke bijdrage leveren aan uw pensioenfonds? Dan zien we uw kandidaatstelling graag tegemoet! U kunt zich als CNV kandidaat bij Henk van Beers, CNV CAO Bakkerij bestuurder, aanmelden of om informatie vragen. Zie eerst de beknopte profielschets hieronder en lees ook de rest via de link van het pensioenfonds Bakkerijbedrijven.

Profielschets kandidaten

Aan het lidmaatschap van het VO zijn geen wettelijke eisen verbonden.

Affiniteit met en interesse voor pensioen is natuurlijk noodzakelijk. Verder is het van belang dat een kandidaat over goede sociale en communicatieve vaardigheden beschikt en goed Nederlands spreekt en schrijft. Heeft u aanvullende kennis nodig? Dan ondersteunt het pensioenfonds u graag, bijvoorbeeld met het volgen van pensioencursussen.

Ga voor meer informatie naar de website van BPF Bakkers. Op https://www.bakkerspensioen.nl/verkiezingen vindt u meer informatie over de profielschets en de taken en verantwoordelijkheden van het VO.

Interesse gewekt?

Neem met mij contact op, dan leg ik u graag e.e.a. uit en bespreken we uw interesse.

Henk van Beers, h.vanbeers@cnvvakmensen.nl, 06-20352554

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid