Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Zelfde visie, verschillende uitwerking cao UWV

Op 14 november heeft CNV Vakmensen samen met de andere bonden intensief gesproken met UWV. Over de uitgangspunten zijn we het grotendeels eens, over de uitwerking nog niet.

Cao voor alle generaties

 • de jongste generatie, tot 35 jaar: volgens UWV wil deze generatie vooral uitdaging en ontwikkeling. UWV noemt dat het 1-3-5 model: in jaar 1 vaardigheden aanleren, in jaar 3 wil de jongere oriënteren op een nieuwe uitdaging, en in jaar 5 de nieuwe uitdaging in. Wil de jongere dat? Geef je mening via jeachterban.nl
 • de generatie daarboven: spitsuur van het leven, en later mantelzorg: UWV staat open voor het voorstel van CNV Vakmensen en De Unie om dan ook een periode 80% te werken tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw
 • UWV staat open voor 80-90-100 voor 62-plussers van alle afdelingen en alle functies. Er is wel een maar, zie volgende alinea.

Gesprek tussen jou en je manager centraal

UWV zegt net als CNV Vakmensen: de manager moet luisteren naar jouw vragen en wensen: wat heb jij nodig om met plezier te werken? Tot zover zijn we het eens. Maar dan zegt UWV: alles wat dat gesprek ondermijnt is in de cao onbespreekbaar. Een algemeen recht weerhoudt de leidinggevende en jou van een goed gesprek. CNV Vakmensen zegt: het is geen ideale wereld. Soms heb je als medewerker rechten nodig om jouw belang bespreekbaar te maken.

 Concreet zegt UWV:

 • 62-minners moeten mantelzorg verrichten met objectief aantoonbare problematiek. Dat bespreek je met je leidinggevende, en daar bepalen jullie samen of en hoe lang je 80-90-100 krijgt
 • 62-plussers moeten in de afgelopen jaren regelmatig gesproken hebben over hun belasting. Uit die gesprekken moet blijken dat 80-90-100 een goede oplossing is
 • die toets is bij artsen nog strenger, omdat daar capaciteitsproblemen zijn
 • wel is UWV bereid om af te spreken, dat ongeveer 30% van de 62-plussers aan 80-90-100 gaat mee doen. Dat is in de pilot ook zo.
 • over 60-80-100 is eigenlijk niet gesproken
 • het is nog niet definitief dat de mensen uit de pilot na 1 januari 2019 door kunnen gaan.

 We zijn hier nog niet uit.

Loonsverhoging

CNV Vakmensen vraagt 4 % per jaar. Veel UWV-ers kijken met een scheef oog naar de overheid met 7% in 2,5 jaar. UWV biedt:

 • 2 % op 1 oktober 2019
 • 2 % op 1 oktober 2020
 • 1 % bij het sluiten van de cao op 1 juli 2021

CNV Vakmensen zegt: dat is te laat en te laag. De loonsverhoging moet steeds ingaan op 1 januari, en moet nog omhoog!

Op Je Achterban staan drie stellingen. Reageer, zodat CNV Vakmensen weet wat we in de volgende ronde op 26 november moeten doen. Klik hier!

Roel van Riezen
M: 06 – 51 60 2034
E: r.vanriezen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid