Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Waterbouw: cao-overleg gestart

De eerste onderhandelingsronde voor een nieuwe cao Waterbouw heeft op 4 maart jongstleden plaatsgevonden. Onze voorstellen zijn gebaseerd op de uitkomst van de enquete die wij voorafgaande aan het cao-overleg hebben gehouden.

Hieronder lees je die voorstellen en – waar gegeven – een eerste reactie van de werkgevers.

In de afgelopen jaren is er in de cao-onderhandelingen veel aandacht besteed aan behoud van werkgelegenheid en verbetering van het inkomensniveau. De uitslag van de enquête geeft aan dat deze lijn doorgezet moet worden en dat daarbij ruimte moet komen voor een persoonlijk opleidingsbudget. Daarnaast zullen wij ons richten op de uitwerking van de afspraken die eertijds zijn gemaakt in het Sociaal Akkoord. Het gaat dan bijvoorbeeld om afspraken te maken over reparatie van opbouw en duur van de WW. De WW duur was maximaal 38 maanden en is door het kabinet teruggedraaid naar maximaal 24 maanden. In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat in de
cao-afspraken gemaakt worden om de 24 maanden via een aanvullende WW weer om maximaal 38 maanden te krijgen.

Ook zal per juli 2015 de zogenaamde transitievergoeding worden ingevoerd. Dit is een vergoeding die de gebruikelijke kantonrechtersformule bij ontslag moet gaan vervangen. Ben je 2 jaar of langer in dienst bij een werkgever dan krijg je recht op die transitievergoeding bij. De kans bestaat echter dat werkgevers gemaakte kosten voor functiegerichte opleidingen zullen verrekenen met de transitievergoeding. Dat willen wij niet en daarom willen wij daar afspraken over maken.

Na de eerste onderhandelingsronde is ons duidelijk geworden wat werkgevers willen.
In de bijlage kun je lezen wat CNV Vakmensen wil en wat werkgevers willen.

Op 18 maart vindt de volgende onderhandelingsronde plaats. Wij blijven je uiteraard op de hoogte houden. Wil je reageren dan kun je een e-mail sturen naar j.vanegmond@cnvvakmensen.nl

Joost van Egmond
Districtshoofd

 


Downloads

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid