Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Voorstellen werkgevers passief en weinig zeggend

Op donderdag 1 februari 2018 zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao voor werknemers onder de cao Bouw en Infra gestart. In dit tweede cao bulletin de hoofdlijnen van de uitkomsten.

De cao-commissie Bouw en infra van CNV Vakmensen (werkende leden onder de cao) is bijeen geweest. “De voorstellen van werkgevers zijn vaag en nauwelijks concreet. Er zit geen enkele creativiteit in. Visie en ambitie zijn niet te vinden. De voorstellen bevatten geen antwoorden op de uitdagingen van nu en de toekomst. Er zit geen smaak aan deze voorstellen. We moeten uitgaan van eigen kracht en ons richten op het realiseren van onze eigen voorstellen” aldus een eensgezinde cao- commissie.

Wat staat er wel in?
Arbeidstijden
Werkgevers willen de arbeidstijden in het bedrijf vaststellen in overleg met de OR / PVT. De huidige kaderregeling moet worden aangepast zodat het niet meer nodig is instemming te vragen van de 70% betrokken werknemers. Bij het sparen van uren moet het ook mogelijk worden een kwartier te sparen in plaats van minimaal een uur.

Toeslagen moeten op de schop. Er zijn er veel te veel en ze sluiten niet meer aan bij het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Ziekte
Werkgevers willen sleutelen aan de hoogte van het loon tijdens het eerste jaar ziekte. Geen 100% meer tijdens het eerste jaar en 70% in het tweede jaar. De verdeling moet volgens werkgevers anders. De re-integratie-bonus moet worden afgeschaft.

Reisuren
De hoogte van de reisuren van de meerijders moet worden verlaagd. De meerijder levert geen productiviteit en is daardoor ten opzichte van andere cao’s te duur en dit leidt tot vermindering van draagvlak van de cao.

Langer doorwerken
De bond wil een ‘ouderenregeling’ in de cao waarbij de hoofdlijn is dat werknemers voor 80% werken, voor 90% loon ontvangen en de pensioenopbouw 100% blijft.

Werkgevers willen met ons doorpraten over dit onderwerp en staan niet afwijzend ten opzichte van dit voorstel. Ook zij zien in dat maatregelen nodig zijn om langer doorwerken mogelijk te maken.

Tijdspaarfonds
Werkgevers willen van het tijdspaarfonds af. Willen werknemers het wel behouden, dan ook zelf de uitvoeringskosten betalen (€3 miljoen per jaar). Het heeft de voorkeur van werkgevers alle vrije dagen gewoon door te betalen en vakantietoeslag maandelijks te betalen of eens per jaar direct aan de werknemer.

Geef jouw advies en mening!
Het onderwerp tijdspaarfonds wordt naar verwachting nadrukkelijk besproken. Laat nu jouw mening horen, dan kunnen we onze inzet goed kunnen bepalen! 

Reageer op de stelling: ‘Ik vind dat het Tijdspaarfonds moet blijven!’

Het complete overzicht van de werkgeversvoorstellen kun je vinden op onze website en op www.jeachterban.nl waar de cao tijdlijn is opgenomen. Onze voorstellen kun je terugvinden op www.cnvvakmensen.nl/caosbouw.  Op 7 februari gaan we verder onderhandelen.

Jij bent aan zet
Praat en discussieer mee met je collega’s op onze digitale community www.jeachterban.nl. Het proces van de onderhandelingen kun je daar tot in detail volgen. Na elke onderhandelingsronde ontvang je een digitale nieuwsbrief. Ontvang je deze nog niet? Geef je e-mail adres door o.v.v. cao Bouw en infra en meld je aan.

Samen sterk
Is je collega geen lid? Er is nu een super leuke actie kijk hier en maak je collega lid van de bond.

We rekenen op je.

Gijs Lokhorst
Onderhandelaar cao bouw en infra
E: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl

  

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid