Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Voorbereidingen cao Bouw & Infra in volle gang

Op 24 januari 2018 starten de onderhandelingen over een nieuwe cao Bouw en Infra. In deze nieuwsbrief tref je de stand van zaken aan en het traject voor de komende weken.

Na de zomer hebben we de arbeidsvoorwaardenenquête uitgezet onder de leden en werknemers. Bijna 1600 personen die werkzaam zijn onder de werkingssfeer van de cao Bouw en Infra hebben gereageerd en deelgenomen. Op tal van onderwerpen hebben we inzichten gekregen. Ook via de verschillende werkbezoeken door kaderleden en onze digitale community www.jeachterban.nl hebben we input ontvangen. Op 15 december gaat de cao-commissie van CNV Vakmensen deze bevindingen omzetten naar concept cao-voorstellen. Ook zullen we jullie de komende weken naar standpunten blijven vragen. Kort voor de start van de onderhandelingen zal de cao commissie de definitieve inzet voor de onderhandelingen bepalen. Natuurlijk houden we je op de hoogte.

Om misverstanden in het proces te voorkomen. Onze collega’s van FNV gaan hun definitieve inzet voor de onderhandelingen eind november presenteren. Wij kiezen er als CNV Vakmensen voor deze inzet pas kort voor de start te presenteren zodat we kunnen uitgaan van de meest actuele informatie en de tijd kunnen gebruiken om nog aanvullende meningen op te halen bij leden en werknemers.

Belangrijke onderwerpen
Een passende loonsverhoging, zorg over langer doorwerken, veiligheid en gezondheid, overwerk, naleving, scholing en de aanpak van de doorgeschoten flex zijn bijvoorbeeld belangrijke onderwerpen die in de voorstellen terecht zullen komen. Zijn nadrukkelijk door jullie genoemd.

De hoogte van de looneis stellen we in januari vast, je hebt dus nog enkele weken de tijd om te laten weten hoe hoog wat jou betreft de (realistische) inzet moet zijn. Bijna 60% van de leden gaat op dit moment voor een looneis van 3% of hoger.

Verkennende gesprekken
De afgelopen week hebben we met de werkgeversdelegatie verkennende gesprekken gevoerd met het doel te achterhalen wat de wensen van werkgevers zijn. Die liggen bij werkgevers vooral op het onderwerp arbeidstijden. Er is meer maatwerk nodig binnen bepaalde bedrijven. Naar onze mening biedt de cao al erg veel mogelijkheden het gevraagde maatwerk te leveren, ook op het onderdeel arbeidstijden. Brengt ons ook bij de vraag of we niet moeten inzetten op branche specifieke afspraken zoals bijvoorbeeld voor de infra. Dit voorkomt dat de gehele sector wordt ‘lastig gevallen’ met onderwerpen die voor een deel van de sector van belang zijn. Wat CNV Vakmensen betreft zoeken we naar maatwerk per branche, voorwaarde is wel dat werknemers actief betrokken zijn bij de keuzes. Laat ons weten wat jouw mening is: via www.jeachterban.nl of stuur een e-mail naar demaatvoormorgen@cnvvakmensen.nl

Stelling: Bouw en UTA
In de achterliggende jaren hebben we de verhouding tussen bouwplaats en uta-personeel zien veranderen. In de verhouding neemt het aantal uta-werknemers toe, reden is ook dat er meer wordt uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. De vraag doemt op of het niet raadzaam is weer een eigen cao voor de uta medewerkers en voor de bouwplaats medewerkers na te streven zoals dat in het verleden was. De wensen tussen beide groepen zijn namelijk verschillend is de stelling.

Klik op de link om jouw mening te geven https://q.mwm2.nl/qyXMvpD6qE2YROcps6svNg of geef je mening via www.jeachterban.nl 

Ik ben er een voorstander van een eigen cao voor de bouwplaats medewerkers en de uta medewerkers af te sluiten.

De komende cao onderhandelingen zullen we als werknemers de rug samen moeten rechten om tot een goede cao te komen. Maak je ongeorganiseerde collega lid van CNV Vakmensen.

We informeren je intensief over het cao traject en rekenen op jouw inzet en medewerking.

Gijs Lokhorst
CAO-onderhandelaar Bouw & Infra
g.lokhorst@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid