Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Uitbetaling Tijdspaarfonds

In mei van dit jaar wordt het saldo Dagen en het saldo Vakantietoeslag uit het Tijdspaarfonds automatisch door APG aan de werknemers uitbetaald. Het gaat hier om werknemers die werkzaam zijn onder de werkingssfeer van de cao bouw & infra.

In de cao bouw & infra is opgenomen dat alleen het saldo vakantietoeslag van het TSF automatisch wordt uitbetaald. Onlangs hebben cao partijen echter afgesproken dat ook het saldo vakantiedagen wordt uitgekeerd.

Wanneer je het ‘saldo Dagen’ niet automatisch uitbetaald wilt hebben, neem dan contact op met de vakbondsconsulent van CNV Vakmensen.

Het nieuwe nog lage saldo ‘Duurzame Inzetbaarheid’ wordt niet uitbetaald. Dit deel binnen het TSF kan de werknemer gebruiken om gezond en gemotiveerd de pensioenleeftijd te halen. Door bijvoorbeeld het volgen van extra opleidingen naar keuze of het op latere leeftijd kopen van extra verlofdagen. Omdat er (veel) kosten zijn verbonden aan dergelijke trajecten is het van belang om voor duurzame inzetbaarheid wat te sparen.

Wanneer je als werknemer een saldo spaaruren (artikel 28 van de cao) hebt opgebouwd, dan wordt dit saldo uitgekeerd in april volgend op het kalenderjaar waarin de reis- en overuren zijn opgebouwd. Dit kun je terug vinden in artikel 28 lid 9 van de cao.

Bij werknemers bestaat nog behoefte aan meer informatie over het individueel budget. Hoe werkt het nu precies en waar heb je recht op? Waar is het voor bedoeld? Om aan deze wens tegemoet te komen werken cao partijen, dus werkgevers en bonden samen, aan een uitgebreide brochure waarin alle onderdelen aan bod komen. Zodra de brochure beschikbaar is krijg je van ons bericht.

Heb je vragen over werk en inkomen, heb je een onderwerp waar je wel eens een gesprek over wilt voeren? Maak een account bij Je Achterban.
Je Achterban is de online community voor alle werknemers (leden en niet-leden) waar je 24 uur per dag terecht kunt met al je vragen en onderwerpen!