Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Subsidie voor bouwsector in Gelderland en Overijssel

De Europese Commissie heeft medio juli 2014 positief beschikt op een subsidieaanvraag van 1,56 miljoen euro uit het Europees Globaliseringsfonds die eind 2013 door de Gelderse en Overijsselse bouwsector in nauwe samenwerking met UWV en sociale partners is ingediend.

Het project behelst actieve begeleiding en (inter)sectorale bemiddeling van 560 bouwvakkers die in de periode maart-november 2013 hun baan verloren als gevolg van de financieel economische crisis. 

Zoals bekend heeft de bouwsector in Gelderland en Overijssel het moeilijk. Veel bedrijven zijn de afgelopen jaren in de problemen gekomen of zijn failliet gegaan. Het gevolg is een oplopende werkloosheid. Het project beoogt om door de inzet van diverse arbeidsmarktmaatregelen, werkloze bouwvakkers weer aan het werk te helpen. Het gaat daarbij om maatregelen als om- en bijscholing, inzet in een mobiliteitspool, loopbaanadviestrajecten, outplacement en Erkenning Verworven Compententies (EVC). 

In het project wordt door vele partijen samengewerkt zoals opleidingsbedrijven, FNV Bouw, CNV Vakmensen, Bouwend Nederland, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV. Ook de provincie Overijssel ondersteunt het project. Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie is zeer positief over de wijze waarop bestaande scholingsinstellingen als ROC's  en opleidingsbedrijven participeren. "Werkgelegenheid en goede scholing zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Werk zorgt voor inkomen, vertrouwen en zekerheid. Dat is voor iedereen belangrijk, persoonlijk maar ook voor de stimulering van de regionale economie".  

Op het moment worden zo'n 100 werklozen om-her-of bijgeschoold, dan wel actief bemiddeld naar een andere baan. Dit aantal zal naarmate het tweejarige project vordert verder oplopen. Scholing en bemiddeling vindt zowel binnen als buiten de bouw plaats. Mensen vinden bijvoorbeeld ook werk in de transportsector en aanverwante sectoren aan de bouw zoals installatietechniek en afbouw. Dit is niet alleen van belang voor de huidige arbeidsmarktsituatie maar ook voor de toekomst waarin naar alle waarschijnlijkheid een grotere behoefte aan technisch geschoold personeel zal ontstaan.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid