Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Stemming Jaarmodel Van Werven B.V.

Het jaarmodel 2015/2016 bij uw werkgever is ondertussen afgelopen, de afgesproken looptijd was immers een jaar.

Van Werven B.V. is wederom gevraagd of het jaarmodel bevalt en of het deze wenst voort te zetten. De reactie daarop was duidelijk. Het jaarmodel bevalt goed en Van Werven wil het ongewijzigd voortzetten. Daarmee ontstond tegelijkertijd een uitdaging omdat de nieuwe cao Bouw & Infra op een andere manier de reisuren verloont.

Reisuren

Hierover is met de directie gesproken en zij heeft gezocht naar een tekstvoorstel dat aansluit bij de cao, zonder dat de strekking van het jaarmodel ten opzichte van de voorgaande jaren wijzigt. Daardoor is artikel 3 van het jaarmodel gewijzigd. Meer concreet worden reisuren tegen het cao-tarief van functiegroep A in het jaarmodel gestopt en overuren tegen het cao-tarief van de functiegroep van de werknemer (meestal D of E). Gelet op de gedane aanpassingen heeft het ook langer geduurd voordat wij je konden informeren en verzoeken het stemformulier in te vullen.

Breng je stem uit

Zoals bekend kan een afwijkend jaarmodel (artikel 28, lid 13) enkel worden overeengekomen als de betrokken vakorganisaties instemmen. Wij zullen pas instemmen als onze achterban ons met meerderheid van stemmen daartoe mandaat verleent. Daarom het dringende verzoek om bijgaand stemformulier zo snel mogelijk, maar uiterlijk 15 juli aan ondergetekende retourneren.

Krijg je deze brief per e-mail, dan kun je via onze website laten weten of je instemt met verlenging dan wel een verlenging afwijst door hier te klikken. Je stem wordt uiteraard anoniem verwekt. Het uitbrengen van je stem is belangrijk om als betrokken vakorganisaties inzichtelijk te krijgen hoeveel draagvlak er voor voortzetting van het jaarmodel is.

Het door de directie voorgestelde jaarmodel is te vinden onder 'Downloads', rechts op deze pagina.

Willem Timmer
Bestuurder
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl 
M: 06-51202957

Downloads

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid