Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Stemming jaarmodel KWS

Zoals bekend is de kaderregeling uit de Cao Bouwnijverheid vanaf 1 april 2016 in werking getreden bij KWS. Afgelopen december hebben de directie van KWS en de bonden deze regeling geëvalueerd. Zowel bonden als directie constateerden bepaalde knelpunten.

We hebben toen verkend of het mogelijk is om terug te keren naar de “oude” KWS arbeidstijdenregeling/jaarmodel. 

Intentie
De intentie van het jaarmodel is om werknemers gedurende het gehele jaar werk- en inkomenszekerheid te bieden. Het jaarmodel moet gezien worden als een vangnet. Het uitgangspunt is dat werken prevaleert en dat de medewerkers het gehele jaar inzetbaar zijn. Indien het niet mogelijk is om iedere medewerker aan het werk te houden zal het hierna beschreven jaarmodel worden ingezet.

Arbeidstijdenregeling KWS/Jaarmodel
Op woensdag 25 januari 2017 hebben wij weer gesproken met de directie van KWS over de arbeidstijdenregeling. De arbeidstijdenregeling is in onze ogen verbeterd en met de werkgever een principeakkoord bereikt. We hebben de volgende afspraken gemaakt: 

 1. Er kunnen maximaal 200 uur gespaard worden via overuren en/of reisuren. Er zal niet meer dan nodig worden gespaard.
 2. Deze kunnen opgebouwd worden door hele uren of delen daarvan (kwartier per dag, halfuur per dag en/of reisuren). Bij het opbouwen van overuren of delen daarvan zijn de overwerkpercentages en/of bijzondere uren percentages conform de Cao Bouw & Infra van toepassing. Waarbij een overuur altijd minimaal 1,25 opname-uur is. Een gespaard reisuur is gelijk aan 0,75 opname-uur in de opname-periode.       
 3. De opbouwperiode loopt van 1 april tot en met 31 december. Reisuren kunnen gedurende het hele kalenderjaar worden gespaard.
 4. Voor elk gespaard uur, dat werkelijk wordt opgenomen in de opnameperiode, ontvangt de medewerker een bonus van 25% in tijd.
 5. De medewerker heeft zelf de keuze aan het einde van de opname periode of de niet opgenomen uren (al dan niet gedeeltelijk) meegenomen worden naar het volgende jaar of worden uitbetaald.
 6. Ziekte tijdens het jaarmodel:
  - ziekte tijdens de opbouwperiode: de overeengekomen spaaruren worden opgebouwd.
  - ziekte tijdens de opnameperiode: de spaaruren komen te vervallen (worden geacht te zijn opgenomen).
 7. De werkgever stelt in de opnameperiode de volgende dagen vast:
  - vijftien dagen in drie blokken van vijf vrije dagen. Ieder blok dient drie weken voor de verlofperiode kenbaar gemaakt te worden en ingeroosterd te worden.
  - tien dagen in gehele dagen. De opname van deze losse dagen wordt uiterlijk 7 kalender dagen voor opname aan de medewerker meegedeeld.
 8. Er wordt per medewerker een sluitende registratie bijgehouden van gespaarde uren en opgenomen uren.
 9. Betrokken medewerkers krijgen schriftelijk bevestigd dat zij in het jaarmodel werken.
 10. Er zal geen inhuur van medewerkers plaatsvinden op die momenten dat gelijkwaardige KWS medewerkers in dezelfde functie verplicht zijn om jaarmodeluren op te nemen. Als medewerkers in dezelfde functie niet willen werken in de opnameperiode, is inhuur uiteraard wel toegestaan.
 11. Opname van vastgestelde jaarmodeluren gaat voor op de vorstverletregeling.
 12. Voor alle medewerkers die deelnemen aan het jaarmodel zullen er als gevolg van het jaarmodel geen min-uren ontstaan.
 13. Discontinuïteit na opname van het overeengekomen aantal te sparen jaarmodeluren komt voor rekening van de werkgever.
 14. Deze regeling is een raamwerkregeling die overeengekomen wordt tussen werkgever en vakorganisaties. Binnen deze raamwerkregeling zal werkgever jaarlijks in overleg met de OR per vestiging een opbouwregeling plus het aantal te sparen uren afstemmen.
 15. Jaarlijks in december zullen werkgever, vakorganisaties en een afvaardiging van de Groepsondernemingsraad (GOR) bij elkaar komen om gezamenlijk de jaarmodel regeling te evalueren. Als er sprake is van een wijziging in de Cao Bouw & Infra die van invloed is op de jaarmodel regeling, dan zullen partijen hierover in overleg treden.

Hoe nu verder?
CNV Vakmensen wil het jaarmodel aan de leden voorleggen ter goedkeuring. De stem van onze leden is bepalend voor een definitief akkoord. Je kunt via deze link stemmen. De sluitingstermijn voor het stemmen is 22 februari 2017.

Bijeenkomsten

Tevens willen wij (bij voldoende belangstelling) een drietal ledenbijeenkomsten organiseren (gezamenlijke bonden). Een vertegenwoordiging van de GOR van KWS zal hierbij aanwezig zijn. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op:
20 februari om 16:30 uur te KWS Eindhoven, Dillenburgstraat 25-05, 5652 AM Eindhoven
21 februari om 16:30 uur te KWS Utrecht, Groenewoudsedijk 10, 3528 BG Utrecht
21 februari om 16:30 uur te KWS Zwolle, Nieuwe Deventerweg 129, 8014 AE Zwolle 

Jerry Piqué
bestuurder CNV Vakmensen
M: 0651602052
E: j.pique@cnvvakmensen.nl

P.S. Hoe staat ons land er volgens jou voor? Waar maak jij je druk over en welke oplossingen zie jij? Meld je snel aan voor een van de bijeenkomsten in jouw regio: www.cnvvakmensen.nl/destaatvannederland

 

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid