Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Stem over het onderhandelingsresultaat cao Mebin

Zoals jullie weten, hebben de gezamenlijke vakbonden CNV Vakmensen en FNV met jullie werkgever op 26 april een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao voor de Mebin. Dit resultaat is op 22, 23 en 24 mei door jullie directie aan jullie gepresenteerd in aanwezigheid van alle collega’s.

Aansluitend is er ruimte geweest om met ons over de inhoud van het resultaat van gedachten te wisselen.

Wat hebben we bereikt?

 • Er is een nieuw flexmodel gepresenteerd. Let op: het model biedt de kaders, maar omdat het een nieuwe manier van werken betreft, hebben we met elkaar afgesproken dat we de invoering en de concrete uitvoering van dit model goed gaan volgen met elkaar.
 • Er zijn op onderdelen in de cao-afspraken gemaakt voor nieuw personeel en (eventuele) overgangsmaatregelen voor het zittende personeel. Zie hiervoor de bijlage: de presentatie zoals die op 22, 23 en 24 mei gegeven is.
 • Er zijn concrete salarisverhogingen afgesproken:
  • 3% per 01-01-2017.
  • 2% per 01-01-2018.
  • Eenmalige uitkering (nog in 2017 te realiseren): 1,5% x 12,96 x maandinkomen naar rato van maanden dienstverband in 2015 en 2016.
  • 1% PKB per 01-01-2018 (berekend als 1% van 12,96 x salarisschaal januari (voor vol jaar). Indien niet volledig jaar in dienst, naar rato.
  • Voor de mensen die gaan werken in het nieuwe flexmodel (en die meegaan in de opbouw van spaaruren) geldt ook dat er een toeslag wordt gegeven van 2,5% over het vast overeengekomen loon.

Stem
Het resultaat willen we neutraal aan jullie voorleggen. Je kunt digitaal via deze link je stem uitbrengen tot en met 9 juni. Als je deze nieuwsbrief per post ontvangt, kun je alsnog digitaal stemmen via www.cnvvakmensen.nl/caos/bouw/cao-betonmortel. Op deze pagina staat de nieuwsbrief met daarin de link naar de stemming. Lukt het niet via de link te stemmen, stuur dan bijgaand stemformulier ingevuld naar het secretariaat, via het op het formulier genoemde post- of mailadres.

Heb je nog vragen of opmerkingen neem dan contact met mij via onderstaand telefoonnummer of mailadres. 

Mede namens Ramon van Buuren, 

Willem Timmer
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl

 

 

 
Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid