Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Stand van zaken cao Bouw & Infra

De lopende cao voor de Bouw & Infra is in principe verlengd tot en met januari 2018. Dat komt omdat geen van de betrokken partijen de cao heeft opgezegd. Verandert er dan niets? Wel als het aan ons ligt.

We zijn met werkgevers in gesprek over aanpassingen van die verlengde cao. Dat kunnen grote of kleine aanpassingen zijn.

De cao-partijen (Bouwend Nederland, AFNL, CNV Vakmensen en FNV Bouw) kennen elkaar goed, we spreken elkaar regelmatig en weten dat we over een aantal onderwerpen van mening verschillen. Beide kanten zien ook dat er ook gemeenschappelijke belangen zijn, bijvoorbeeld dat in de sector een cao van toepassing is. Het risico van het opzeggen van de cao was geweest dat vanaf 1 februari 2017 een langdurige cao-loze periode zou aanbreken. Dat heeft voor zowel werknemers als werkgevers nadelige gevolgen.

Bereid tot nieuwe aanpassingen
Alle partijen zijn bereid om te praten over het aanpassen van de verlengde cao. We zien twee varianten: 

  1. In de eerste variant staat voor werkgevers het toekomstbestendig maken van de cao centraal. Dit is een uitgebreid traject dat maanden zal duren. Dat komt omdat we hierover ook uiteenlopende opvattingen hebben. Hoewel de insteek altijd is er aan de onderhandelingstafel uit te komen is dat in zo’n stevig traject geen garantie. 
  2. De tweede variant betreft een korte klap. Dit houdt in dat we een cao 2017 afspreken met beperkte inhoudelijke veranderingen, inclusief een loonsverhoging. We gaan niet praten over fundamentele kwesties. Dit geeft ons allemaal de ruimte om ons beter voor te bereiden voor een nieuwe cao Bouw & Infra 2018.

Stijgende AOW-leeftijd
Er speelt namelijk meer. Net als jullie beseffen ook werkgevers dat er voor werknemers met zware beroepen een oplossing moet komen voor de stijgende AOW-leeftijd. Dit is een belangrijk thema voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Of de politiek met een goede oplossing komt is onzeker. Wat wel vast staat is dat langdurige onderhandelingen het gezamenlijk optrekken van de cao-partijen richting de politiek in de weg zit.

Het verlengen van de huidige cao betekent ook het goed kunnen lanceren van de Bouw-ID pas. Dit registratiesysteem gaat bijdragen aan het creëren van een gelijk speelveld en het correct naleven van de cao en wettelijke regelgeving. Dit heeft de sector hard nodig. Daarnaast moeten afspraken over bijvoorbeeld het individueel keuzebudget en de nieuwe DIA ook nog verder tot uitwerking komen.

Het is van groot belang dat we verder met werknemers in gesprek en discussie komen over wat we naar de toekomst echt willen en kunnen als het gaat om arbeidsvoorwaarden voor de bouw en infra sector. Daar ligt voor werknemers zelf een belangrijke rol.

Crisis achter ons? Er is sprake van sterk herstel. De toekomst voor de bouw ziet er volgens vele cijfers zonnig uit. Er zijn echter ook nog veel bedrijven met problemen. Bedrijven die in de crisisjaren werken hebben aangenomen onder voorwaarden die ze nu (hopelijk) niet meer willen hebben. Werkgevers zijn nog steeds huiverig om werknemers in vaste dienst te nemen. Iedere maand ontvangen we een overzicht van werknemers met een dienstverband onder de cao Bouw & Infra. In deze overzichten is nauwelijks sprake van een toename. Wel zien we het aantal flexibele arbeidskrachten sterk toenemen.

De keus is aan jou
Korte klap of lang traject, die keuze is aan jullie. Wij pleiten als CNV Vakmensen voor de korte klap: de huidige cao wijzigt dan op een beperkt aantal punten. Daar hoort wat ons betreft een loonsverhoging bij. Werkgevers staan daar niet afwijzend tegenover, welke wensen zij hebben zal snel duidelijk worden. Als bond zullen we her en der op bouwplaatsen verschijnen om de discussie met jullie te voeren. Tref je ons niet, reageer wel en laat van je horen.

Half maart zullen we jullie informeren over de uitkomst hiervan.

Reactie
Jouw mening is erg belangrijk voor ons. Het gaat over jouw cao, dus maak gebruik van jouw recht om je mening te geven. Ga naar jeachterban.nl/bouw en laat uiterlijk 3 maart weten wat jij er van vindt. Heb jij nog geen account, maak deze dan snel aan en praat mee of stel jouw vragen. Of geef je mening door aan mijn secretaresse Erna Peters, e.peters@cnvvakmensen.nl

Ontvang je deze nieuwsbrief per post dan hebben wij jouw e-mailadres nog niet. Geef deze door aan e.peters@cnvvakmensen.nl of regel dit zelf of via MijnCNV op onze website.


Gijs Lokhorst
Onderhandelaar cao Bouw & Infra
E g.lokhorst@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid