Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Stand van zaken Cao betonmortel

Eind 2016 hebben er verschillende ledenbijeenkomsten plaatsgevonden in het land. Hieruit kwam naar voren dat de voorkeur van de leden ernaar uitging om tot een sectorale oplossing te komen. Wel was de bereidheid om hiervoor in actie te komen erg laag.

VOBN heeft formeel in een brief gereageerd op het verzoek van cao-partijen bouw om de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een kaderegeling-Bouw met VOBN. VOBN wijst dit in hun brief aan cao-partijen bouw af; de betreffende brief VOBN is bijgevoegd.

Ook heeft de VOBN via een brief aan de bonden laten weten dat zij aangaande arbeidsvoorwaarden niet meer de belangen van de bedrijven in de sector zal behartigen.

Hierdoor is het zeer moeilijk geworden om via de brancheorganisatie VOBN tot een oplossing te komen. Druk uitoefenen via de achterban zal gezien de lage actiebereidheid een moeilijke zaak worden. Daarom willen wij het over een andere boeg gooien.

De werkgevers in de betonpompenbranche hebben aan CNV Vakmensen en FNV te kennen gegeven dat zij uit de impasse willen komen. Dit heeft geleid tot informeel overleg. Deze werkgevers willen nu een eigen cao met ons afsluiten gebaseerd op de mortel cao.

Wij zien dit als een kans om naar de toekomst tot de sectorale oplossing te komen daar de bereidheid bij de betonpompen branche er is om betonmortelbedrijven te laten aansluiten bij deze mogelijke tot stand te komen cao. Hierdoor kunnen wij via een andere weg een doorbraak creëren, waardoor een mogelijke sectorale oplossing in zicht komt.

Wij willen de leden werkzaam in de betonpompensector nu ook bij elkaar halen en met hen de mogelijkheden om tot een cao te komen, bespreken.

Helaas is niet elk lid werkzaam in de betonmortel uitgeselecteerd op werkgever, chauffeur of andere functies. Wij verzoeken je dit aan ons door te geven zodat wij jullie gericht kunnen uitnodigen. Je kunt deze gegevens digitaal via deze link invullen op onze website. Mocht dit niet mogelijk zijn, kun je mij dit telefonisch doorgeven via 06 51 20 29 57.

Ook Mebin heeft aangegeven een eigen cao te willen onderhandelen met CNV Vakmensen en FNV. Dit heeft geleid tot een aantal informatieve overleggen. Leden werkzaam bij Mebin zullen door de bestuurder Mebin geïnformeerd worden over het traject bij Mebin.

De overige leden zullen wij via nieuwsbrieven over de voortgang op de hoogte houden.

Heb je nog vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief, neem dan contact met mij op.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nlDownload brief_VOBN.pdf

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid