Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Schagen Infra: Stem over jaarmodel Schagen 2017-18

Op 28 maart hebben vakbonden overleg gevoerd met jouw directie. Aanleiding daartoe was de brief die CNV Vakmensen op 10 februari 2017 namens bonden aan jouw directie stuurde, met daarin de mededeling dat er over het tijdvak 2016 geen sprake was van een door vakbonden akkoord bevonden jaarmodel.

Zoals eerder gemeld, kan er geen sprake zijn van voortzetting na afloop van de overeengekomen (jaarmodel)periode. 

Tijdens het overleg is uitvoerig stilgestaan bij voormeld schrijven en vakbonden hebben aangegeven géén jaarmodel met terugwerkende kracht (lees over 2016) aan de leden te zullen voorleggen. Daarom krijg je de mogelijkheid over het jaarmodel je stem uit te brengen via deze link. Verdere informatie over het uitbrengen van je stem vind je onder ‘Stemronde’. 

Nieuw jaarmodel
Jouw werkgever heeft nadrukkelijk aangegeven dat het hanteren van een van de cao afwijkend jaarmodel voor Schagen Infra BV van grote meerwaarde is. Namelijk, voor zover mogelijk, opvangen van discontinuïteit. 

Wij hebben met elkaar de intentie uitgesproken dat er naar de toekomst toe geen discussie meer moet ontstaan over het al dan niet hanteren van een afwijkend jaarmodel. 

Daarom is op 28 maart gesproken over de inhoud van een eventueel nieuw jaarmodel en hoe deze (tekstueel) volledig zou kunnen aansluiten op de teksten van de cao Bouw en Infra. 

We hebben de teksten in het jaarmodel daarom op punten aangepast zodat (hopelijk) duidelijk is hoe de uitwerking is. Bijgaand tref je het jaarmodel dat jouw werkgever graag de komende periode wil hanteren. 

Het verschil ten opzichte van het laatste jaarmodel zit voornamelijk in de aanpassingen die in de cao Bouw en Infra zijn doorgevoerd (verloning reisuren en verdwijnen toeslag bij kortere aanwijsperiode). In de praktijk heeft met name de wijziging van de verloning reisuren de grootste financiële gevolgen. 

Het is daarom dat de tekst in het voorliggende jaarmodel is aangepast. De geldswaarde van gespaarde overuren dan wel reisuren wordt in de Stichting Spaarfonds gestort. Voor reisuren betekent dat tegen functieloon A. 

Bij opname wordt er opgenomen tegen het geldende functieloon en prestatietoeslag (immers je krijgt een dag doorbetaald tegen jouw vast overeengekomen loon). Daarover wordt vervolgens 30% toeslag betaald. In de praktijk betekent dit dat zeker voor ingelegde reisuren er sprake is van een aanzienlijke verbetering als er ook uit dat saldo wordt opgenomen. 

Voor het overige is het jaarmodel ongewijzigd gebleven. 

Stemronde
Als vakbonden leggen we bijgaand concept jaarmodel met een positief advies aan je voor. Het jaarmodel is immers tenminste gelijkwaardig aan de eerdere jaarmodellen. Ten opzichte van het standaardjaarmodel uit de cao op punten zelfs een verbetering. 

Je kunt digitaal je stem uitbrengen via deze link op onze website tot en met woensdag 19 april. Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kun je ook digitaal via onze website stemmen. Ga hiervoor naar www.cnvvakmensen.nl/caos/bouw/cao-bouw-en-infra. De nieuwsbrief vind je op deze pagina. Hierin staat de link naar de stemming. Lukt het niet via de link te stemmen, stuur dan bijgaand stemformulier ingevuld naar het secretariaat via mail secretariaatcollectief@cnvvakmensen.nl of per post naar het op het formulier genoemde postadres.

Over de definitieve uitkomst zullen wij jou uiteraard kort daarna informeren. Als je vragen hebben over het jaarmodel of over deze brief, dan kun je ons daarvoor benaderen. Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien jouw stemformulier graag tegemoet. 

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl 

Mede namens E. Veltink, Vakvereniging het Zwarte Corps en J. Haan, FNV Bouwen en Wonen

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid