Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Reorganisatie Rieber en Son Holland BV

Een vreemde kop; “Reorganisatie Rieber en Son Holland BVý” Aangezien er inmiddels een behoorlijke onrust is in het bedrijf menen wij u op dit moment toch een nieuwsbrief te moeten sturen. Onderstaand zullen wij u een en ander proberen uit te leggen.

Aandelen overdracht.
In december zijn wij door de advocaat van Rieber (Rieber en Son Holland BV) geïnformeerd dat Rieber de aandelen van Rieber en Son Holland bv zou gaan verkopen aan Top Taste. Deze melding moet aan vakbonden gebeuren op grond van de SER- (Sociaal Economische Raad) regels.
Bij die overdracht is gemeld, kort gezegd dat de overdracht op dit moment geen gevolgen zou hebben voor de werknemers. De arbeidsvoorwaarden inclusief het huidige en lopende SP (sociaal plan) zouden van toepassing blijven. Hierbij zij opgemerkt dat het SP een looptijd heeft tot begin april 2013.

Snelle ontwikkelingen.
Vervolgens werden wij direct, begin januari, door jullie nieuwe eigenaar geïnformeerd over een forse reorganisatie. Hierop hebben wij enigszins verbaast gereageerd. Immers waarom is dit dan niet bij de SER-melding vermeld? Het kan toch niet zo zijn dat je half december 2012 nog niets weet en er op 2 januari 2013 een uitgewerkt plan tot reorganisatie ligt?

Overleg met de nieuwe directeur en de aandeelhouder.
Op 16 januari 2013 heeft er een overleg plaatsgevonden met de heer Murre, de heer Krijger en de advocaat van Top Taste mr. De Waard. In dit overleg hebben we het met name gehad over de procedure. Waarom nu? Waarom niet eerder? Als dit op zo’n korte termijn in elkaar is gezet is het dan wel doordacht en geeft het de gewenste continuïteit? Hoe zit het met de medezeggenschap? Licht er een volwaardige adviesaanvraag? Een en ander is in goede verhoudingen besproken en toegelicht. Kort door de bocht is de stelling name; “Als we niets doen, kan Rieber en Son Holland BV niet overleven. De kosten zijn veel te hoog zeker als we dit vergelijken met onze eigen kosten. De problemen zitten met name bij de overhead kosten.”.

Nut en noodzaak.
Zoals jullie weten, zijn wij van mening dat de primaire verantwoordelijkheid over de nut en noodzaak bij de OR (ondernemingsraad) ligt. Inmiddels is toegezegd dat de OR een formele adviesaanvraag krijgt.

Bestaand SP.
Hier ligt nu het pijnpunt. De nieuwe werkgever heeft ons met name hiervoor uitgenodigd. Zij stelt; “het huidige SP is niet te betalen.” Vervolgens hebben ze ons gevraagd genoegen te nemen met een ontslagvergoeding die niet gebaseerd is op de correctie factor van 1 maar 0,5. Tevens willen ze nog een aantal andere zaken schrappen zoals onder andere het outplacement. Hierop hebben we natuurlijk een uitvoerige discussie gehad. Er ligt immers een SP. Wij kunnen dit niet eenzijdig aanpassen. Als hier al reden toe is, dan moeten de leden zich hierover uitspreken. Dit zal niet eerder gebeuren dan nadat er volledige duidelijkheid is geschapen over hetgeen er gebeurt is en er een concreet alternatief ligt. Dan pas kunnen jullie, onze leden, “hun knopen tellen” en tot een weloverwogen afweging komen. Wij beslissen niet dat doet U. 

Vervolg overleg.
Inmiddels is er een vervolg overleg gepland op 30 januari 2013. Na dat overleg zullen wij u nader informeren middels een nieuwsbrief of ledenbijeenkomst.

Ongeorganiseerde collega’s.
U weet hoe belangrijk het lidmaatschap van een vakbond is. Overtuig hier ook uw collega’s van. Wil je stemrecht hebben in dit proces, dan moet je lid zijn van een vakbond, zo hebben we het nu eenmaal geregeld in Nederland.

Gezien de huidige situatie heeft het bondbestuur besloten dat het collectief lidmaatschap wordt opengesteld. Dit betekend dat mensen die nu lid worden, onder bepaalde voorwaarden, direct gebruik kunnen maken van juridische ondersteuning. Dus u heeft dan geen wachttijd zoals gebruikelijk is bij een vakbond of een rechtsbijstandverzekeraar. De voorwaarden zijn o.a. dat u voor minimaal 2 jaar lid wordt van CNV Vakmensen. Wilt u gebruik maken van dit aanbod? Vult u dan de aanmeld bon en het formulier M4 in en stuur beiden per post naar: CNV Vakmensen, Henry Stroek, Postbus 6560,4802 HN Breda of per email naar h.stroek@cnvvakmensen.nl

Vragen en of opmerkingen.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen hebben of lid willen worden stuur dan een email aan: h.stroek@cnvvakmensen.nl of bel 06 – 22 45 21 95.

Henry Stroek

Vakgroepbestuurder
Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid