Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Principeakkoord jaarmodel 2017-2019 Heijmans Wegen

Na overleg met de directie van Heijmans hebben de gezamenlijke vakbonden CNV Vakmensen, FNV Bouw en Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) overeenstemming bereikt over het jaarmodel Heijmans Wegen. De looptijd is van 1 april 2017 tot 1 april 2019.

Dit jaarmodel leggen wij met een positief advies aan u voor.

De regeling is op een aantal punten aangepast. 

 • Looptijd, u was gewend dat wij jaarmodellen afspraken voor de looptijd van 1 jaar. Dit voorstel beslaat echter twee jaar. Wij hebben daarvoor gekozen om meer continuïteit voor zowel werknemer als werkgever te bieden. Om zicht te kunnen houden op een correcte uitvoering is afgesproken dat de directie en de bonden in februari 2018 een evaluatie uitvoeren.
 • Er is onderscheid gemaakt tussen specifieke groepen werknemers en het aantal maximaal te sparen uren.
 • De opbouwperiode voor werknemers vallend onder de verschoven uren is verlengd met 1 maand, hier staat tegenover dat er maar maximaal 7 uur per week gespaard kan worden en niet meer zoals voorheen, alle overuren zolang de pot nog niet vol zit.
 • Met betrekking tot de overuren in het weekend stond dit op maximaal 1 uur, dit is verhoogd naar 2 uur maximaal.
 • In het voorstel is expliciet opgenomen dat er actief vervangend werk aangeboden moet worden, ook wanneer dit onder het functieniveau van de medewerker ligt. De medewerker heeft echter altijd “het recht” om dit aanbod af te slaan.
 • De waarde van de overuren/jaarmodel uren is in een overzichtelijker schema verwerkt dan voorheen.
 • Nieuw is ook dat de werknemer die meent dat de regeling niet goed wordt uitgevoerd dit moet melden aan zijn leidinggevende, deze dient dan binnen de termijn van 5 werkdagen terug te hebben gereageerd. Daarna zijn verdere stappen mogelijk. Neem in dit soort situaties echter ook altijd contact op met uw bond.

U kunt tot zaterdag 20 mei 2017 hier uw stem uitbrengen over het jaarmodel. Ontvangt u deze nieuwsbrief per post, stuur dan het bijgaand stemformulier ingevuld retour naar het secretariaat, via het op het formulier genoemde post- of e-mailadres.

Gerard van Cuijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 13 40 89
E: g.vancuijk@cnvvakmensen.nl

Willem Dijkhuizen
Bestuurder FNV, sector Bouw

Monique van Meerendonk
Rayonbestuurder HZC
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid