Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Principeakkoord Cao Afbouw

Op 16 maart heeft CNV Vakmensen voor de leden werkzaam in de Afbouw een principeakkoord bereikt. De cao Natuursteen zal nu ook opgenomen worden in de cao. De cao geldt voor 2 jaar, 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

CNV Vakmensen is verheugd dit te kunnen presenteren daar jij als vakkracht een goede cao verdient.

Wat is er bereikt:

Loon
De volgende structurele loonsverhogingen zijn afgesproken:

- per 1 juli 2018: 3% over het garantieloon plus 1% over het gedeelte van het overeengekomen loon boven het garantieloon;
- per 1 januari 2019: 1,5%;
- per 1 mei 2019: 1,5%.

Een aantal cao-toeslagen en -vergoedingen wordt verhoogd en er komt een andere regeling voor loondoorbetaling bij onwerkbaar weer. Ook wordt de WW gerepareerd naar 3 jaar en 2 maanden.

Duurzame inzetbaarheid
Er zijn opnieuw afspraken gemaakt om te bevorderen dat werknemers gezond en gemotiveerd werkend de pensioenleeftijd halen. Daar trekt de sector in 2018 en 2019 in totaal ruim € 1.2 miljoen voor uit. Er komen verschillende experimenten met individuele loopbaangesprekken en de voorlichting over duurzame inzetbaarheid wordt geïntensiveerd. Daarnaast onderzoeken cao-partijen welke belemmeringen de regelgeving kent voor een eventuele regeling 'Eerder stoppen met werken voor zware beroepen' en hoe zo een regeling er zou kunnen uitzien.

Flexibilisering
In bijzondere gevallen mogen de grenzen van het normale dagvenster - de tijdstippen waartussen gewerkt mag worden – verder worden verruimd. De werkgever wordt verplicht te controleren of uitzendbureaus aan uitzendkrachten in de Afbouwsector hetzelfde loon betalen als dat van werknemers in de sector die hetzelfde werk doen. Als een ongewenste vorm van flexibilisering beschouwen cao-partijen het invullen van de BBL-vakopleiding via een uitzendbureau. Dit wordt verboden.

Toekomst van de sector
De behoefte aan nieuwe, gekwalificeerde arbeidskrachten in de Afbouwsector groeit sterk. Daarom gaat in 2018 een ambitieus Actieprogramma instroombevordering van start. Cao-partijen denken ook verder vooruit. Zij laten onderzoek doen naar de toekomstige perspectieven voor de sector.

Verloop
Zoals je kunt zien zijn partijen van ver gekomen. Werkgevers wilden minder ver gaan in de loonsverhoging. CNV Vakmensen wilde onder andere een aantal verslechteringen terug draaien uit de vorige cao. Zoals je ziet, werkgevers zijn ons tegemoet gekomen in het loon, helaas konden wij het niet voor elkaar krijgen om de verslechteringen terug te draaien.

Nieuw Loon en Functiegebouw
Partijen zijn al geruime tijd bezig met een nieuw loon en functie gebouw. Dit houdt in dat functies opnieuw beschreven en gewaardeerd worden met punten. Aansluitend worden functies in bepaalde loonschalen geplaatst. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat in deze cao periode in te gaan voeren.

Dit gaat echter niet gebeuren. Werkgevers willen graag naar een systeem toe waarin jij pas bij voldoende beoordeling een stap in de loonschaal maakt. CNV Vakmensen heeft in andere sectoren zoveel slechte ervaringen, dat we daar niet mee akkoord kunnen gaan. Als jij normaal je werk doet en geen op of aanmerkingen krijgt, moet je automatisch naar het maximale loon in je schaal kunnen groeien. Voorlopig is dit dus van de baan. Hoe dat in de toekomst gaat lopen, daarover zal ik je dan ook informeren.

Jeachterban.nl
Uiteraard kun je stemmen over dit akkoord. Klik hier om jouw stem uit te brengen. Mocht je naar aanleiding nog vragen hebben, dan kun je deze ook kwijt op Je Achterban.

Roel van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 – 53 38 4473
E: r.vandijk@cnvvakmensen.nl
Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid