Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Personeelsbijeenkomsten Brand Energy

De directie heeft inmiddels nieuwe adviesaanvragen bij de OR ingediend. Zij meent de kosten te moeten reduceren, omdat het niet best gaat met het bedrijf. De plannen zijn nu bekend, hebben gevolgen voor het personeel en dat willen wij met jullie bespreken.

We nodigen jullie dan ook uit voor personeelsbijeenkomsten in het land, die we houden op;

Donderdag 16 juni 2016
Ibis Hotel Vlaardingen
Westlandseweg 270
3131 HX  Vlaardingen|
Aanvang na werktijd 16.30 uur

Donderdag 16 juni 2016
Multi Functioneel Centrum it Tillehus
Kootstertille
Van 16.15 uur tot 17.30 uur

Maandag 20 juni 2016
Van der Valk Hotel
Verlengde Herendijk 50
7833 JD Emmen
Aanvang 19.30 uur

Maandag 20 juni 2016
Locatie nog niet bekend
Arkel
Aanvang na werktijd 17.00 uur

Plannen directie
De plannen van de directie hebben gevolgen voor het personeel. Er vallen een aantal ontslagen onder indirect personeel en een aantal werknemers zullen een herplaatsingsaanbod krijgen.

Sociaal plan en addendum
Om gevolgen op te vangen is er in ieder geval een sociaal plan dat loopt tot volgend jaar mei 2017. Dat plan is vorig jaar juli na veel acties van de leden tot stand gekomen. Met jullie directie hebben wij een zogenaamd addendum afgesproken. Daarin staan afspraken die zijn toegevoegd aan het sociaal plan. Zoals de uitbreiding van de werkingssfeer. Het sociaal plan gaat nu ook op voor werknemers die onder de bouw cao vallen. Tijdens de bijeenkomst zullen we hier een uitgebreide toelichting op geven.

Loontabel
De ondernemingsraad heeft ook een instemmingsaanvraag om de loontabel te versoberen gekregen. Wij weten nu nog niet hoe jullie OR hierop gaat reageren en of zij daarmee instemmen ja of nee. Wij zijn van mening dat zowel zittend personeel als nieuw personeel gelijkwaardig beloond moeten worden voor gelijkwaardig werk. Tijdens de bijeenkomst zullen wij dit met jullie verder bespreken.

Met meer leden staan we sterker in het maken van afspraken over jullie arbeidsvoorwaarden. Geef deze nieuwsbrief door aan je collega’s die nog geen lid zijn. Via www.cnvvakmensen.nl kunnen zij zich aanmelden.

Wij zien jullie graag op de bijeenkomsten.

Roel van Dijk
bestuurder CNV Vakmensen
r.vandijk@cnvvakmensen.nl
06-533 844 73

Landelijk FNV bestuurder Brand Energy
Jan Meerder, 06-516 103 54
jan.meeder@fnv.nl
kantoor Rotterdam

FNV bestuurder Noord
Johan Wijnberg, 06-120 321 67
johan.weijenberg@fnv.nl 
Anne van Dijk
Anne.vandijk@fnv.nl
06-514 556 5

Kantoor Groningen
FNV Bouw
Osman Yildiz
osman.yildiz@fnv.nl
06-534 842 24
 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid