Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Onderhandelingsresultaat nieuwe cao Waterbouw

Op donderdag 5 april 2018 hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor werknemers die werkzaam zijn onder de werkingssfeer van de cao Waterbouw. De nieuwe cao heeft de looptijd van één jaar, te weten van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019.

Binnenkort zal de cao-commissie Waterbouw van CNV Vakmensen het cao-resultaat bespreken en vervolgens zal het resultaat ter formele (in)stemming aan jullie worden voorgelegd.

Lonen

Op 1 april 2018 zullen de lonen met 1,75% worden verhoogd, op 1 oktober worden de lonen nog eens verhoogd met 1%. Totaal dus 2,75% structurele verhoging van de lonen. Ook zullen de vergoedingen, zoals genoemd in artikelen 17, 26, 27 en 29, met de genoemde percentages worden verhoogd.

Langer doorwerken

Cao-partijen zijn het eens dat er maatregelen moeten worden genomen om langer doorwerken mogelijk te maken, de positie van werknemers op de arbeidsmarkt te versterken en de mobiliteit te vergroten. Zoals voorgesteld door CNV Vakmensen gaat er een ouderenregeling komen. Op welke wijze deze, gelet op de aard van de sector, het best kan worden ingericht en uitgevoerd gaan we de komende maanden uitwerken. Ook de manier waarop een dergelijke regeling gefinancierd moet worden zal worden uitgewerkt.

Eigen budget

Cao-partijen gaan voorstellen uitwerken hoe we tot een individuele leerrekening kunnen komen en/of een persoonlijk opleidings- en ontwikkelingsbudget. Hoe vergroten we de weerbaarheid van werknemers op de arbeidsmarkt.

Er is inmiddels een notitie Integraal Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid uitgewerkt en opgesteld. Daarin zijn een aantal mogelijke opties opgenomen. Cao-partijen gaan uitwerken op welke manier dit in de sector waterbouw een plaats kan krijgen.

Paritaire commissie

Het huidige functioneren, met name de nut en meerwaarde van deze commissie, zal worden geëvalueerd. Dit moet voor 1 januari 2019 zijn afgerond.

Vakantiefonds

In het cao-onderhandelingsresultaat is niets opgenomen over het vakantiefonds. Reden is dat dit fonds valt onder de cao bedrijfstakeigen regelingen (BTER, looptijd 5 jaar). Deze laatstgenoemde cao is door de werkgevers opgezegd en willen geen afspraken meer maken over het vakantiefonds. Reden is dat naar verwachting de kosten van de uitvoering gaan toenemen. De huidige uitvoerder wil de regeling niet meer uitvoeren en zal in dat geval een andere uitvoerder gevonden moeten worden. Daarnaast moeten er investeringen plaatsvinden op nieuwe ICT-systemen. Ook hier gaan cao-partijen de komende tijd het gesprek over aan.

Vervolg

Heb je vragen? Laat het mij weten via Je Achterban. Een e-mail sturen kan ook. Doe dit naar waterbouw@cnvvakmensen.nl.

CNV Vakmensen
Gijs Lokhorst, cao-onderhandelaar

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid