Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Waterbouw

Na moeizame onderhandelingen is er op 17 april 2015 met de Waterbouw werkgevers, FNV Waterbouw en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat tot stand gekomen. Graag horen wij van u wat u van het resultaat vindt.

Met name de kleine en middelgrote werkgevers benadrukten steeds dat de ruimte om aan onze voorstellen tegemoet te komen zeer beperkt was. Hierdoor hebben wij uiteindelijk keuzes moeten maken. We draaien er niet omheen. De loonsverhoging is bescheiden. Daar staat echter tegenover dat een lang gekoesterde wens van onze leden om de loonschalen, volgend op loonschalen A en B met een extra trede te verhogen. We zijn tevreden dat dit in ieder geval voor de functiegroepen C en D gelukt is. Die krijgen er in de komende twee jaar een tiende trede bij. De extra trede betekent voor de werknemers die hem krijgen een loonsverhoging van 2 procent. Naar wij begrepen hebben zitten de meeste mensen die onder cao Waterbouw vallen in de loonschalen C en D.

De cao kent een looptijd van drie jaar waarin een totale loonsverhoging van
3,75 procent in drie etappes van 1,25 procent is voorzien op 1april 2015, 2016 en 2017. Ook gaat de eindejaarsuitkering in 2015 en 2016, steeds met 0,25 procent omhoog. Dat betekent dat gedurende de looptijd voor een zeer groot deel van de werknemers (iedereen ingeschaald in de loongroepen C en D) de lonen met in totaal 6,25 procent worden verhoogd.

Verder bevat het onderhandelingsresultaat de volgende afspraken.

Vergoedingen en toeslagen
De in de artikelen 17, 26, 27 en 29 genoemde toeslagen zullen worden verhoogd met de afgesproken loonsverhogingen.

Loonbetaling bij arbeidsongeschiktheid
Een belangrijke verbetering is de verlenging van de periode waarover je ziekengeld wordt berekend. In tegenstelling tot de huidige periode van 13 weken, zal deze periode 52 weken worden.

WW-uitkering en transitievergoeding
Met werkgevers is de afspraak gemaakt dat er nader overleg komt over de aanvullende WW-uitkering, omdat deze met ingang van 1 januari 2016 stapsgewijs terug gaat naar maximaal 24 maanden. Daarnaast hebben wij afgesproken dat bij eventueel ontslag de kosten van scholing die gevolgd is voor het ontslag, niet worden verrekend met de transitievergoeding die vanaf 1 juli 2015 wettelijk gaat gelden.

Ledenraadpleging
U bent van harte welkom op een van onderstaande bijeenkomsten. Laat graag even weten via j.vanegmond@cnvvakmensen.nl als u komt.

Zaterdag 2 mei 2012 om 10.00 uur
Partycentrum De Lokhorst, Sportlaan 1, 3364 AT Sliedrecht

Vrijdag 8 mei 2012 om 16.45 uur 
Van Der Valk Hotel Cuijk-Nijmegen, Raamweg 10, 5431 NH Cuijk

Zaterdag 23 mei 2015 om 10.00 uur
Campanille Hotel Zwolle, Schuttevaerkade 40, 8021 DB Zwolle

Pensioenregeling
Los van het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao willen wij u informeren over de stand van zaken over het pensioenfonds. In de afgelopen maanden is een discussie ontstaan over het zelfstandig voortbestaan van het pensioenfonds Waterbouw. Reden voor deze discussie is problematiek rondom de bestuurlijke bezetting van het fonds. Dit heeft er toe geleid dat er afgesproken is te gaan verkennen op welke wijze het pensioenfonds voortgezet kan worden. Dit moet leiden tot definitieve afspraken ingaande 1 januari 2017.

Heel belangrijk om hierbij te vermelden is dat de toezeggingen over de pensioenuitkeringen niet ter discussie en dat het ook geen verkapte bezuinigingsoperatie is.

In de komende maanden zullen wij u uitgebreid gaan betrekken en informeren over de ontwikkelingen rondom uw pensioen.

Uiteraard is het laatste woord aan de leden. Mocht u niet naar een van de ledenvergaderingen kunnen komen dan stellen wij het op prijs als u uw menig aan ons kenbaar wilt maken via bijgevoegd antwoordformulier of via aan e-mail aan j.vanegmond@cnvvakmensen.nl
Het formulier dient uiterlijk 29 mei bij ons in het bezit te zijn.

Joost van Egmond
districtshoofd

 

 

 

 

 
Downloads

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid