Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Onderhandelingen Sociaal Plan Boskalis

De onderhandelingen voor het Sociaal Plan zijn gestrand na een eindbod van de directie Boskalis. Op 29 september en 3 oktober 2016 hebben de vakbonden en Boskalis onderhandeld over een Sociaal Plan inzake de door Boskalis aangekondigde voorgenomen reorganisaties.

CNV Vakmensen Waterbouw heeft, zoals afgesproken de wensen van de leden voorgelegd aan Boskalis, waarmee we alsnog tot een aanvullend beter Sociaal Plan wilden komen. In aanvulling op de tussen Boskalis en de ondernemingsraad overeengekomen raamovereenkomst.

Onze wens: niemand de WW in

Kern van onze wensen was, door creëren van interne mobiliteit, in principe niemand de WW in. Wij wilden een betere vrijwillige vertrekregeling die ruimte voor anderen maakt. Een uitgebreidere ouderenregeling, als die arbeidsplaatsen vrij waren gevallen na vrijwillig vertrek, ouderen een goede set herplaatsingsafspraken (in- en extern) en een beëindigingsvergoeding die recht doet aan jullie jarenlange inzet. Boskalis is ons op enige punten uiteindelijk enigszins tegemoetgekomen. Helaas bleek hun kleine beweging, na opnieuw nader beraad van hun kant, ook meteen hun eindbod te zijn. De bijgestelde punten zijn geworden: 

 • Boskalis biedt een ouderenregeling vanaf 63 jaar op basis van 90% van het salaris;
 • Boskalis is akkoord met een vrijwillig vertrekregeling voor mensen in die functies waarin boventalligheid valt. Helaas stelt Boskalis hier allerlei bezwarende eisen aan;
 • Boskalis is akkoord met het ophogen van de beëindigingstoeslag in de Bagger naar 55 procent van het bruto basisloon. Dit is een compensatie voor toeslagen, hetgeen neerkomst op bijna het totaal van de vierploegentoeslag, dienst toeslag en vakantiebonnen; (Vgl bij werk in Nederland)
 • Boskalis is akkoord met een terugkeergarantie gedurende twaalf maanden vanaf datum einde dienstverband.

 Wat we niet bereikt hebben:

 • Wie afziet van bemiddeling krijgt een bonus van € 3.500,- maar de factor C wenst Boskalis op 1 te houden terwijl wij 1,5 willen om snel ruimte voor anderen te creëren
 • Van werk naar werk: in onze optiek is het budget van € 2.500,- ondermaats in het eindbod. 
 • Op het punt ‘van werk naar werk’ is Boskalis niet bereid om boventallige werknemers die in- of extern bemiddeld willen worden een bemiddelingsperiode te geven waarbij het dienstverband nog blijft bestaan. Dit betekent dat deze mensen na de opzegtermijn in de WW komen.

Verweer tegen ontslag

Wij vinden dat je altijd jouw recht om verweer te voeren tegen het ontslag moet behouden en tegelijkertijd ook het recht om in aanmerking te komen voor een ontslagvergoeding. Dat in tegenstelling tot wat Boskalis wenst. Dat houdt in wanneer je gebruik wenst te maken van het voeren van verweer tegen ontslag, je geen aanspraak kunt maken op de regeling in het Sociaal Plan, dan krijg je alleen de wettelijke transitievergoeding. Dat kan vele malen lager uitpakken. Kortom, we hebben het raamwerk kunnen ophogen met punten die onze leden belangrijk vinden. Maar de bovenstaande punten vinden wij helaas niet goed genoeg voor een onderneming die afgelopen jaren heel veel winst heeft gemaakt. Helaas hebben we niet kunnen onderhandelen om een principeakkoord te bereiken. Tegelijk moet ik ook stellen dat zeker met de laatste wijzigingen er sprake is van een verantwoord Sociaal Plan, marktconform.

Laat je mening horen

Het woord is nu aan jou. Je kunt door hier te klikken jouw mening kenbaar maken. Krijgt u deze nieuwsbrief per post, dan vindt u het antwoordformulier op onze website https://www.cnvvakmensen.nl onder de cao Bouw. Voor de mensen op de schepen, die niet kunnen klikken op het digitale stemformulier, stuur je stem via een eenvoudige e-mail naar secretariaatcollectief@cnvvakmensen.nl.

Aangezien het eindbod is kun je tegen stemmen en bij een meerderheid van stemmen tegen tekenen wij niet en zijn wij vrij desgewenst in actie te komen. Je kunt instemmen, tegen stemmen of je onthouden van stemmen. Je kunt stemmen tot 13 oktober 2016. Tot slot, mocht je binnenkort horen dat jij bij de personen behoort, die boventallig worden en voor wie ontslag wordt aangevraagd, dan wel intern herplaatst worden, neem dan altijd contact met ons op. Wij kunnen advies geven over de mogelijk nieuwe functie, outplacement en uiteraard geven wij advies en bijstand in jouw ontslagprocedure. Wij zijn er immer voor jou in deze vervelende situaties.

Henk van Beers
Bestuurder
M: 06-20352554
E: h.vanbeers@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid