Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Nieuwe Hibin-cao? Dat is nu aan de leden!

Na maandenlange onderhandelingen heeft CNV Vakmensen met de Hibin-werkgevers een zgn. onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor de medewerkers in de groothandel in bouwmaterialen.Tot 1 december kunnen leden hun mening geven. Pas dan weten we zeker of er een nieuwe cao komt!

Onderhandelingsresultaat:
CNV Vakmensen heeft met de werkgevers een "resultaat" bereikt voor een nieuwe cao in deze sector. Leden kunnen zich nu  uitspreken over deze nieuwe cao-afspraken. We vinden dat er na al die maanden van -vaak moeizame- onderhandelingen een resultaat ligt waar we achter kunnen staan en aan de leden kunnen uitleggen. Hoe dan ook, leden hebben het laatste woord! Hieronder staan de belangrijkste onderwerpen uit het onderhandelingsresultaat wat korter weergegeven. De hele tekst is als bijlage toegevoegd.

Looptijd: We spreken over een looptijd van 2 jaar. Maar omdat het aansluit op de allang verstreken looptijd van de (oude) cao hebben we voor deze nieuwe cao nog ruim 1 jaar te gaan. Deze nieuwe cao loopt dus door tot 1 januari 2019. 

Salaris: De werkelijke salarissen worden verhoogd (dus niet alleen de bedragen die in de schalen zijn vermeld).
Op 1 december 2017 is er een structurele verhoging van 1,5% en op 1 januari 2018 van 2%.
Ook ontvangen alle werknemers in de maand december 2017 een eenmalige uitkering van bruto Euro 500,-  (uitgaande van een fulltimer, deeltijders en werknemers die in de loop van 2017 in dienst zijn getreden naar rato).

Pilot nieuwe werktijdenregeling: Op 1 maart 2018 wordt er een pilot gestart met nieuwe werktijden. Bedrijven die hier aan willen deelnemen kunnen zich aanmelden. We willen proberen tot betere en slimmere roosters te komen. Dat kan betekenen dat er meer flexibiliteit van werknemers wordt gevraagd maar tegelijkertijd moet het ook tot minder overwerk leiden en minder inhuur van flexkrachten. Aan deze pilot zijn veel regels verbonden. Aan het het einde van 2018 gaan we alles evalueren. De resultaten van die evaluatie nemen we mee in de onderhandelingen voor een nieuwe cao die dán weer op de agenda staat.
In een bijlage van deze nieuwsbrief is alles uitgebreid verwoord. Voor alle leden van belang maar zeker voor leden van Ondernemingsraden en Personeelsvertegenwoordiging. Zij krijgen een belangrijke rol in deze pilot!

Nieuw Loon- en functiesysteem: Er komt in 2019 een nieuw loon- en functiesysteem. Dat was ook hard nodig omdat er bijvoorbeeld veel functies opnieuw moesten worden beschreven (en gewaardeerd). Dit nieuwe systeem is een advies van een cao-werkgroep die heeft samengewerkt met een op dit gebied deskundige organisatie. We hebben ook salarisgaranties afgesproken. De tekst voor dit nieuwe loon- en functiesysteem en wat daar nog meer bijhoort is bijgevoegd.

Jeugdlonen: De Wet Minimum Loon wordt gewijzigd. Dat betekent dat de wettelijke leeftijd waarvoor het minimum loon geldt in 2 stappen naar beneden gaat, nl. van 23 jaar naar 21 jaar op 1 juli 2019. We gaan komend jaar na wat de gevolgen voor het loongebouw zijn en bijvoorbeeld het vakvolwassen salaris. Hoe dan ook, zo krijgen de jonge werknemers in de sector een beter inkomen en dat is volkomen terecht!

Duurzame inzetbaarheid: We willen naar vitale, competente en gemotiveerde medewerkers in deze sector.
Om dat te bereiken waren er al eerder initiatieven genomen en daar gaan we nu mee verder. Onderdeel hiervan zijn scans die werknemers helpen bij een orientatie op hun werksituatie. Maar dat is een behoorlijke investering waardoor er in het jaar 2018  (slechts) 100 scans beschikbaar zijn. Als je daar aan wilt deelnemen moet je je tijdig aanmelden. Hiervoor is het bij CNV Vakmensen vertrouwde James in beeld. In het voorjaar van 2018 komt nadere informatie maar als je daar nu al meer over wilt weten kan je het beste even een site van James bezoeken. Kijk dan op: http://jamesloopbaan.nl/

De door CNV Vakmensen vurig gewenste 80-90-100 regeling (80% werken tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouw) voor met name de wat oudere medewerkers heeft het nu nog niet gehaald. Het is niet uit de agenda. We hebben afgesproken daar komend jaar verder over te praten. Dan kijken we ook of de bestaande seniorenregelingen wel voldoen.

Vakbondcontributie: Een lid van CNV Vakmensen heeft in de maand oktober recht op een netto bedrag van Euro 50,- als bijdrage in de vakbondscontributie. Je moet dat zelf aan je werkgever vragen (een verklaring van lidmaatschap is te downloaden van de CNV Vakmensen site). Als jouw werkgever niet meewerkt kan je dat bij ons melden.

Het is nu aan jou:
Ik adviseer je ook de bijlagen te openen om te lezen wat deze afspraken allemaal behelsen. Dat is veel tekst maar het gaat wél om jouw arbeidsvoorwaarden! Hoe dan ook, reageer op dit onderhandelingsresultaat en laat ons weten wat je er van vindt.
Een kort 'Ik stem in" of "Ik stem niet in" is al voldoende maar een onderbouwde keuze is ook erg welkom.

Stuur hiervoor een mail naar Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector.
Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl

Voor meer informatie mag je hem ook bellen. Het telefoonnummer is: 06-13208402.


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid