Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Leden stemmen in met Hibin cao

De leden van CNV Vakmensen die onlangs hun mening hebben gegeven over het bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao in de Handel in Bouwmaterialen, hebben in meerderheid positief gereageerd. Ook de werkgevers en de leden van andere bonden hebben ingestemd. Die nieuwe cao komt er dus!

Nieuwe cao:
In deze nieuwsbrief komen we ook graag op wat vragen/opmerkingen van leden terug.

Met terugwerkende kracht gaat die nieuwe cao in per 1 januari 2017 en loopt door tot en met 31 december 2018. Er is dus al veel "looptijd" verstreken maar we hebben veel tijd moeten steken in het overleg. Dat was ook nodig. En dan niet alleen omdat we het niet altijd snel eens konden worden maar ook omdat er enkele moeilijke onderwerpen op de agenda stonden die uitgediept moesten worden voordat we er over konden onderhandelen. Denk maar aan het loon- en functiesysteem maar ook aan de pilot voor een nieuwe werktijdenregeling. Met de eenmalige uitkering in deze maand hebben we een compensatie uitonderhaneld voor het afgelopen jaar.

Loon:
In deze maand ontvangt u een structurele loonsverhoging van 1,5% en een eenmalige uitkering van euro 500,- bruto.
In beginsel een gelijk bedrag voor iedereen (uitgaande van een fulltimer en het hele jaar in de sector werkzaam). Helaas wil de fiscus ook wat hebben en daarom zal de netto opbrengst niet voor iedereen hetzelfde zijn. Hoewel niet alle leden de loonsverhoging voldoende vonden heeft juist dit onderdeel van het akkoord tot veel positieve reacties geleid en dat is natuurlijk fijn. Per 1 janauri a.s. wordt uw salaris opnieuw structureel verhoogd, maar dan met 2%.

Pilot nieuwe werktijdenregeling:
Deze pilot heeft tot de nodige vragen geleid. Logisch, omdat een nieuwe werktijdenregeling ook gevolgen kan hebben voor de privé situatie. Met die nieuwe regeling beogen werkgevers door slimmer roosteren te komen tot een meer flexibele inzet van werknemers en daarmee het voorkomen en verminderen van overwerk en de inzet van flexkrachten. Dat laatste spreekt ons dan weer aan omdat we de werknemers een vaste baan gunnen. De pilot eindigt op 31 december 2018 en wordt al in het najaar geevalueerd. De resultaten worden meegenomen in het overleg voor een cao die hierop moet aansluiten.

Nieuw Loon- en Functiesysteem:
Ook hier zijn de nodige vragen over gesteld. Niet altijd kunnen leden hun functie-inhoud (volledig) herkennen en dat vraagt dan om uitleg. Omdat we te maken hebben met een hele sector is het niet eenvoudig om alle functies exact te beschrijven.
Bijvoorbeeld kan de functie-inhoud van een verkoopmedewerker in een heel groot bedrijf qua omvang van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden verschillen van zijn collega in een klein bedrijf. Dat is nooit allemaal in één exacte beschrijving te vangen en daarom zal er per bedrijf een bij dát bedrijf passende functiebeschrijving moeten worden opgesteld. Vervolgens kan je dan kijken naar de inschaling en speelt mogelijk de salarisgarantieregeling een rol. Dat laatste hebben we natuurlijk niet voor niets afgesproken. In 2018 wordt er met de uitwerking begonnen en zal het misschien wel vaker tot vragen leiden.
Stel die dan aan jouw vakbond!

En verder:
Er zijn nog meer onderwerpen in dit akkoord opgenomen maar daarover ben je al uitgebreid geinformeerd. Denk maar aan de verhoging van de jeugdlonen, de activiteiten in het kader van duurzame inzetbaarheid (waaronder de mogelijkheid van een 80-90-100 regeling), gelijke beloning voor mensen die onder een payrol constructie werken, het kunnen verrekenen van de vakbondscotributie maar ook opvolging van de Participatiewet voorzover dat in deze sector mogelijk is. 

Als er toch meer informatie wordt gewenst kan je bij Arie Kasper terecht, jouw onderhandelaar in deze sector. Dat kan -bij voorkeur- via de email op a.kasper@cnvvakmensen.nl maar telefonisch mag ook. Het nummer is: 06-13208402.

CNV Vakmensen:
We hebben ook nu weer veel in het werk gesteld om tot deze nieuwe cao te komen. Realiseer je dat jouw invloed als lid doorslaggevend is bij de totstandkoming van een cao en dat collega's die geen lid van de vakbond zijn dat niet hebben. Ze liften wel mee met deze nieuwe arbeidsvoorwaarden en het is jammer dat we hen niet hebben kunnen horen. Hoe groter het ledental hoe groter de invloed! Maak ze lid van CNV Vakmensen, zeker nu die contributie-regeling er ligt waardoor er minder betaald hoeft te worden. Dat zou dus geen argument meer hoeven zijn om geen lid te worden, nog los van alle andere voordelen als de gratis rechtsbijstand en mogelijkheid tot deelname aan (zorg)verzekeringen die dankzij het lidmaatschap voordeliger zijn. Maak er werk van door je collega's op te geven als nieuw lid van CNV Vakmensen.  

Arie Kasper
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06-13208402
E: a.kasper@cnvvakmensen.nl

 

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid