Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Leden stemmen in met cao-akkoord Natuursteen

Op dinsdag 5 juli is tussen de werkgeversorganisatie Algemene Bond van Natuursteenbedrijven (ABN) en de vakbonden CNV Vakmensen en FNV een principeakkoord voor de natuursteensector bereikt. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017.

De leden zijn in de gelegenheid gesteld om mondeling op de ledenraadpleging dan wel digitaal hun stem uit te brengen. De CNV-leden hebben zich in meerderheid uitgesproken vóór het principeakkoord. Ook de leden van FNV hebben ermee ingestemd.

Redactiecommissie cao aan de slag

In onze vorige nieuwsbrief kun je meer lezen over de inhoud van het principeakkoord. De redactiecommissie kan nu aan de slag. De gemaakte afspraken kunnen worden uitgewerkt en vastgelegd in een cao. Werkgevers, die aangesloten zijn bij de werkgeversorganisatie ABN zijn gehouden om de cao na te leven.

Algemeen verbindend verklaring cao

CNV Vakmensen gaat zich ervoor inzetten, dat de cao algemeen verbindend verklaard wordt door het ministerie. De cao gaat dan gelden voor de gehele bedrijfstak, ook voor de bedrijven die niet aangesloten zijn bij de werkgeversorganisatie ABN.

Door een op stapel staande fusie tussen ABN en NOA (werkgeversorganisatie in de afbouw) wordt de kans dat de cao voor de gehele sector gaat gelden, groter.

Uiteraard houden we jullie van de ontwikkelingen op de hoogte.

Ik wens jullie een goede voortzetting van de zomer.

Robbim Heins
M: 06 51 60 19 87
E: r.heins@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid