Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Jaarmodel Van Gelder KLM BV 2016/2017

Uit alle ingestuurde reacties kan ik u melden dat is gebleken dat onze leden wensen in te stemmen met het jaarmodel Van Gelder KLM BV 2016/2017. Ik zal overgaan tot ondertekenen van het jaarmodel.

Voor wat betreft de reisurenregeling Van Gelder KLM BV (huidige cao) kunnen wij u melden dat er geen cao-bepalingen zijn die een voortzetting van de regeling in de weg staan. Ook de ondernemingsraad had geen bezwaar om deze te verlengen. Ik zal overgaan tot het ondertekenen zodat deze ongewijzigd verlengd gaat worden. Mochten cao-bepalingen een voortzetting van de regeling in de weg staan, zullen wij uiteraard met u en uw werkgever daarover in overleg treden.

Evaluatie
Ik zal ten tijde van afloop het jaarmodel schriftelijk evalueren met onze leden en uw werkgever. Daarbij is voor ons van belang om te weten of het model heeft voldaan aan de verwachtingen, strikt is nageleefd en wat de wensen zijn naar de toekomst. Het jaarmodel wordt dus niet stilzwijgend verlengd.

Mocht u tussentijds opmerkingen hebben over (de uitvoer van) de regelingen, dan vernemen wij dat graag.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid