Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Hoe staat het met de Hibin cao-afspraken?

In het cao-akkoord zijn afspraken gemaakt die in de loop van het jaar 2018 verder worden uitgewerkt. CNV Vakmensen vindt het belangrijk jou daar over te informeren en haalt in deze nieuwsbrief twee belangrijke afspraken aan.

Scans in het kader van jouw ontwikkeling

  • Er worden in het jaar 2018 honderd zgn. "scans” aangeboden aan 100 werknemers in de sector (mits jouw werkgever premie afdraagt aan het sociaal fonds van deze sector). Elke scan bestaat uit één of meer ontwikkelgesprekken met een onafhankelijke loopbaancoach. De scans helpen werknemers bij een oriëntatie op hun huidige werksituatie en perspectief op hun verdere mogelijkheden.

Van de 100 scans worden er 50 rechtstreeks aan de medewerkers aangeboden en 50 via de werkgever in 2 á 3 bedrijfstrajecten. Werknemers en bedrijven die hiervan gebruik maken ontvangen een advies op maat. De kosten worden betaald door het Fonds Collectieve Belangen (FCB). Wil je hierover meer weten?

Bel dan met Mijn Loopbaancoach: 088-0808880 of kijk op de website.

Wat ouder en toch vitaal aan de slag

  • Tijdens het jaar 2018 spreken we met de Hibin werkgevers over ondersteunende maatregelen voor oudere medewerkers. We gaan onderzoeken of bestaande cao-afspraken voor oudere werknemers beter kunnen waardoor deze groep medewerkers   -waar nodig-  worden geholpen vitaal, competent en gemotiveerd te blijven. Dat is belangrijk voor de medewerker zelf en blijven ze van toegevoegde waarde voor het bedrijf waarin zij werken. We kijken en bespreken naar de cao-artikelen die over het overwerk 50+ en seniorendagen gaan maar ook naar de mogelijkheid om voor deze groep tot een 80-90-100-regeling te komen of een variant daarop. 

De 80-90-100 regeling (80% werken, tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouw) was al een voorstel van CNV Vakmensen ten tijde van de cao-onderhandelingen. We  gaan nu kijken of het in de praktijk wenselijk én haalbaar is. In het najaar zal hier meer duidelijkheid over komen. Leden houden we daarvan natuurlijk op de hoogte.

Vragen?

Als je vragen hebt over deze onderwerpen of over andere zaken die in de cao staan, neem dan contact op met Arie Kasper, jouw bestuurder/onderhandelaar in deze sector. Het e-mailadres is a.kasper@cnvvakmensen.nl.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid