Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Hibin – Start cao-overleg

Op 1 januari was de cao voor de Handel in Bouwmaterialen (Hibin) afgelopen, dat betekent dat er een nieuwe cao moet komen. Op 13 december 2016 hebben we daar een eerste keer over gesproken. Op maandag 9 januari hebben we weer verder gepraat.

Cao-voorstellen uitgewisseld
Op 13 december hebben we de cao-voorstellen uitgewisseld. Wat willen de werkgevers wijzigen in de cao en wat willen vakbonden wijzigen in de cao? In november hebben alle leden cao-wijzigingsvoorstellen kunnen indienen. Op basis daarvan hebben wij onze cao-wijzigingsvoorstellen ingediend. De voorstellen van CNV Vakmensen vind je als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Wat willen de werkgevers?
Door diverse ontwikkelingen in de sector, zoals meer ZZP’ers, meer concurrentie vanuit webshops, de opkomst van grotere retailers ((Hornbach, Bauhaus), willen de werkgevers een geleidelijke modernisering van de cao, rekening houdend met de nieuwe werkelijkheid. Waarbij - volgens de werkgevers - nadrukkelijk rekening wordt gehouden met zowel de positie van de werkgevers als die van de werknemers. Verder willen de werkgevers een eerlijk speelveld creëren tussen de bouwmaterialenhandel en de retail en logistieke sector. De werkgevers willen dit doen door meer ”flexibiliteit” met betrekking tot de inzet van medewerkers in de zin van de mogelijkheid tot een ruimere dagspiegel, verruiming van de werkweek in combinatie met een aangepaste toeslagenregeling. Hierbij hebben de werkgevers ook gezegd dat het niet allemaal goedkoper moet. Ze willen de medewerkers niet loon afpakken.

Hoe nu verder?
Hoe de werkgevers dit precies willen bereiken weten we nog niet. Waarschijnlijk gaan de verschillende onderwerpen, nadat we de kaders hebben vastgesteld, verder uitgewerkt in een tweetal werkgroepen. Duurzame inzetbaarheid en Functiewaardering & Beloning. Op 23 januari gaan we verder praten. We krijgen dan ook een reactie op onze cao-wijzigingsvoorstellen. Hierna zullen we je dus weer verder informeren.

Heb je vragen, opmerking of informatie naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan hoor / lees ik dat graag.

Dolf Polders
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 50
E: d.polders@cnvvakmensen.nl

NB: In verband met de langdurige ziekte van een collega vervult Arie Kasper tijdelijk een ander pakket. Ik neem tijdelijk dit pakket waar.Download Cao-wijzigingsvoorstellen_cao_Hibin_2016.pdf

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid