Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Hibin - cao-overleg opgeschort

In onze nieuwsbrief van half januari schreef ik dat wij op 23 januari weer overleg zouden hebben over de cao. Dit overleg heeft ook op 23 januari plaatsgevonden, maar ik had jullie nog niet geïnformeerd over de uitkomst van dat overleg. Dus alsnog bij deze.

Goed overleg, cao-overleg opgeschort
Het klinkt misschien raar, een goed overleg en toch het cao-overleg opgeschort. Maar dat is niet zo. Het overleg heeft opgeleverd dat we meer tijd nodig hebben om zaken uit te werken en daarom is het cao-overleg opgeschort.

Er is in een eerder stadium afgesproken dat er nieuwe functieomschrijvingen/loongebouw zouden komen. Verder zou er onderzocht worden wat er gedaan moet worden aan Duurzame Inzetbaarheid (DI). Voor beide onderwerpen is een werkgroep samengesteld. Deze werkgroepen zijn nu, samen met externe deskundige, bezig met het onderzoeken/uitwerken van deze onderwerpen. Maar dat kost tijd. De uitkomsten van deze studies gaan meegenomen worden in de cao-onderhandelingen.

Werkgroep Loon- & Functieomschrijvingen Gebouw (L&F Gebouw)
De nieuwe functieomschrijvingen en het loongebouw zijn bijna klaar. Werkgevers willen graag het huidige loongebouw handhaven. Maar de werkgevers willen ook een beoordelingssysteem dat past bij de nieuwe functieomschrijvingen en het loongebouw. Dit zal nu verder worden uitgewerkt door de werkgroep.

Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid (DI)
De werkgroep DI is bezig om te kijken wat er allemaal gedaan moet/kan worden om de medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Op welke wijze kan een medewerker op een gezonde manier zijn/haar pensioen halen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de oudere medewerkers, maar naar medewerkers in alle levensfases. Medewerkers met jonge kinderen hebben andere behoeftes dan de oudere medewerkers waarbij de kinderen al de deur uit zijn.

Hoe zit het met een magazijn medewerker die op jonge leeftijd is begonnen, hoe lang houdt die het “zware” werk vol? Moet die niet tijdig omgeschoold worden zodat hij/zij op oudere leeftijd niet meer in het magazijn hoeft te werken. Zo zijn er meer zaken die besproken worden in de werkgroep.

Hebben leden nog invloed?
Wanneer je dit bovenstaande leest, kan ik me voorstellen dat je denkt “heb ik nog wel invloed?” Het antwoord is ja. Studeren wil niet zeggen dat dit het dan ook uiteindelijk zo gaat worden. Bij CNV Vakmensen bepalen leden uiteindelijk het resultaat.
Wanneer de werkgroepen een “eindresultaat” hebben opgeleverd zal dit aan de leden van CNV Vakmensen worden voorgelegd. Of dit schriftelijk of mondeling (via bijeenkomsten) gaat gebeuren weet ik nog niet. 

Namens CNV Vakmensen zit ik in beide werkgroepen, heb je opmerkingen of input voor mij dan ontvang ik die graag.

Eerste reactie werkgevers op cao voorstellen vakbonden
Tijdens het overleg op 23 januari hebben de werkgevers een eerste reactie gegeven op de voorstellen van de vakbonden. Sommige punten zijn afhankelijk van het totaal plaatje, zoals looptijd en de loonsverhoging. Andere zaken zullen meegenomen moeten worden bij de verschillende werkgroepen, zoals het afschaffen van de jeugdlonen (meenemen bij de werkgroep L&F gebouw).

Het inzetten van flex-krachten (via uitzendbureaus, detachering en/of payroll constructies) is een onderwerp waar we niet snel uit zullen komen. Werkgevers willen mensen langere contracten kunnen aanbieden dan er nu in de cao staat omdat ze dan een medewerker beter kunnen beoordelen. Maar werkgevers kunnen nu eerst iemand inhuren via een uitzendbureau en daarna nog een tijdelijk contract geven van 6 maanden (volgens cao). Dit moet toch genoeg zijn om te beoordelen of iemand voldoet? Zelfs als iemand die hele periode een toneelspel voert, zal hij/zij dat dan niet nog een ½ jaar langer kunnen volhouden? CNV Vakmensen vindt de argumentatie van de werkgevers zeer zwak en is dan ook van mening dat meer flexibiliteit niet moet. CNV Vakmensen wil eerder minder flexibiliteit. Meer echte banen.

Hoe nu verder?
Tot mei 2017 gaan nu de werkgroepen aan de slag. Op donderdag 18 mei gaan we verder praten over de cao. Dan krijgen we waarschijnlijk de resultaten en aanbevelingen van de beide werkgroepen gepresenteerd en zullen we moeten besluiten of die meegenomen kunnen worden in de cao.

Zoals eerder vermeld besluiten de leden uiteindelijk of ze akkoord kunnen gaan met het resultaat van de werkgroepen. Leden gaan immers over hun eigen cao.

Wanneer de werkgroepen een tussenresultaat opleveren zullen we dit met je delen en je om een reactie vragen. Wordt dus vervolgd. 

Vragen, opmerkingen of informatie
Heb je vragen, opmerking of informatie naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan hoor/lees ik dat graag.

Dolf Polders
Bestuurder CNV Vakmensen- Regio West
M: 06 51 60 20 50
E: d.polders@cnvvakmensen.nl

P.S. Hoe staat ons land er volgens jou voor? Waar maak jij je druk over en welke oplossingen zie jij? Meld je snel aan voor een van de bijeenkomsten in jouw regio: www.cnvvakmensen.nl/destaatvannederland

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid