Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Heijmans - Open gesprek met Ton Hillen, Vz RvB

Op donderdag 8 december 2016 hebben wij gesproken met de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van Heijmans, de heer Hillen en de heer Raessens, directeur Concerndienst HRM. Het was een open gesprek waarin wij nogmaals onze bezorgdheid hebben geuit over de situatie bij Heijmans.

De heer Hillen heeft ons meegenomen in de problematiek waar Heijmans momenteel mee van doen heeft. Hij heeft ons onder meer een toelichting gegeven op de probleemprojecten, de financiële tegenvallers en de afwikkeling hiervan, de gesprekken met de banken en de berichtgeving in de media. Daarbij is de heer Hillen ingegaan op onze vragen.

Maar ook heeft de heer Hillen aangegeven dat het grootste deel van Heijmans gezond is, het merendeel van de activiteiten naar verwachting verloopt en dat draagt bij aan de continuïteit van Heijmans-concern en het vertrouwen in de toekomst. Daarbij schetst hij ons ook de te volgen strategische lijn voor de komende periode. 
Uw werkgever heeft ons geïnformeerd hoe het communicatietraject richting medewerkers is aangepakt. Wij hebben ook de brief van 5 december 2016 van de heer Hillen, namens de Raad van Bestuur gericht aan alle medewerkers mogen ontvangen. 

De heer Hillen geeft ons aan dat hij zich kan indenken dat wij bezorgd zijn!
Wat staat er te gebeuren bij Heijmans en wat kan dat betekenen voor de medewerkers en de werkgelegenheid! Daarbij hebben wij de heer Hillen gevraagd om de nodige toelichting en die hebben wij ook gekregen. Als beursgenoteerde onderneming heeft Heijmans te maken met de nodige spelregels hoe met de communicatie om te gaan. Dit respecteren wij als vakbonden. 

Voor ons, de vakbonden is het belangrijk dat wij op basis van de ontvangen informatie wel het positieve gevoel hebben om jullie belangen te kunnen behartigen. De eerste kennismaking met de heer Hillen als voorzitter Raad van Bestuur schept vertrouwen. Het gevoel is goed en we hebben afgesproken dat wij bij verdere ontwikkelingen zo snel mogelijk worden geïnformeerd. We blijven kritisch en alert! Daarbij is uw input ook van belang. Wij nodigen u dan ook uit om ons te blijven informeren over ontwikkelingen waar u tegenaan loopt. 

Gerard van Cuijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06-2013 4089
E. g.vancuijk@cnvvakmensen.nl 

Het gezamenlijke pamflet treft aan als bijlage.Download 16-4368_Gezamenlijke_pamflet_Open_gesprek.pdf

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid