Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Gesprekken met Heijmans over sociaal plan

Dat de crisis nergens zo hard toeslaat dan in de bouw, is wel bekend. De vooruitzichten zijn niet rooskleurig. Ook gaat de crisis helaas niet aan Heijmans voorbij. Heijmans (Woningbouw) heeft het voornemen om een deel van het personeel te ontslaan. Sinds twee weken zijn de vakorganisaties FNV Bouw & Infra, CNV Vakmensen, Het Zwarte Corps en de RMU werknemers in gesprek met Heijmans, om tot een fatsoenlijk sociaal plan te komen. Op 21 november 2012 was de derde afspraak.

In het laatste gesprek tussen vakorganisaties en Heijmans werd duidelijk, dat het aantal ontslagen bij Heijmans Woningbouw hoger uit zal vallen dan eerder bekendgemaakt. In eerste instantie zouden 200 werknemers hun arbeidsplaats verliezen. Op 21 november 2012 bleek dit 250 tot 260
werknemers te worden. Een deel hiervan bestaat uit natuurlijk verloop, vervroegd pensioen of het niet verlengen van tijdelijke contracten. De vakorganisaties noemen de aantallen een hard gelag. Wij doen ons best om ontslagen werknemers een pleister te bieden in de vorm van een fatsoenlijk
sociaal plan.

Sociaal plan voor Heijmans Nederland

De wens van Heijmans is nadrukkelijk te komen tot een sociaal plan voor Heijmans Nederland en dus niet alleen voor Heijmans Woningbouw. Het sociaal plan zou dan gaan gelden voor alle Heijmans werknemers in Nederland. Bijvoorbeeld ook voor medewerkers die niet ontslagen worden, maar die bijvoorbeeld van standplaats wijzigen. Vooralsnog zijn er geen reorganisaties aangekondigd bij andere onderdelen van Heijmans. Heijmans heeft het voornemen om voor het kerstreces bekend te maken welke werknemers ontslagen worden bij het bedrijfsonderdeel Heijmans Woningbouw. Dit zal pas gebeuren nadat de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) in werking is gezet en nadat de ondernemingsraad (OR) van Heijmans Woningbouw een advies heeft uitgebracht.

Speerpunten sociaal plan

De vakorganisaties werken tijdens het proces nauw samen met de OR Woningbouw en de COR. Tijdens het gesprek op 21 november 2012 tussen de vakorganisaties en Heijmans bleek, dat de hoofdpunten van het sociaal plan een professioneel van-werk-naar-werk-traject en een financieel vangnet zullen zijn. De volgende afspraak staat gepland voor 30 november 2012. Via nieuwsbrieven proberen de vakorganisaties je te informeren over de voortgang van het onderhandelingstraject. Zodra er meer bekend is over de precieze inhoud van het sociaal plan, dan zullen wij je daarover natuurlijk ook informeren.

Let op: teken niets!

Wij ontvangen signalen dat Heijmans vaststellingsovereenkomsten aan werknemers aanbiedt. Teken niets zonder dit eerst met jouw vakorganisatie te bespreken. Met vaststellingsovereenkomsten kun je bij de vakbondsconsulent in jouw regio terecht. Wij ontvangen graag een melding als jou dit wordt aangeboden, dan kunnen wij indien nodig het bedrijf daar op aanspreken.

Meer informatie

Heb je vragen over deze nieuwsbrief, de reorganisatie bij Heijmans of het concept sociaal plan, dan kun je contact opnemen met bestuurder Robbim Heins van CNV Vakmensen, regiokantoor Breda, r.heins@cnvvakmensen.nl of 076-5724670.

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid