Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Eindejaarsuitkering voor WIA en WAO

Mensen die een WIA/WAO-uitkering ontvangen krijgen in december een eindejaarsuitkering. Ook dit jaar zijn de uitkeringen geïndexeerd met de loontrend van de cao bouwnijverheid.

De WIA kent twee uitkeringen: de IVA- en WGA-uitkering.

IVA
De IVA-uitkering staat voor: Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten. Je komt hier voor in aanmerking, als je na 104 ziekteweken blijvend  80 tot 100 procent arbeidsongeschikt bent verklaard door het UWV.

Als je al een IVA-uitkering ontvangt, of jou deze in de loop van 2012 is toegekend, kan het zijn dat je recht hebt op deze eindejaarsuitkering vanuit het Aanvullingsfonds Bouwnijverheid.

WGA
Ook mensen, die de tijdelijke WGA-uitkering omdat zij 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt zijn, hebben in 2012 recht op een eenmalige uitkering.

Wel geldt er een voorwaarde: voordat de WGA/IVA-uitkering werd toegekend, moet je werkzaam zijn geweest onder de cao voor de bouwnijverheid.

Als je aan deze voorwaarde voldoet en je ontving gedurende heel 2012 de WGA/IVA-uitkering, dan heb je recht op de volledige eindejaarsuitkering van 701  (zevenhonderd en een) euro bruto. Deze eindejaarsuitkering is door cao-partijen ook dit jaar weer geïndexeerd.

Ontving je niet het hele jaar deze uitkering, dan heb je recht op een deel van het bedrag. Dit is afhankelijk van het aantal maanden dat je de WGA/IVA-uitkering kreeg.

Aanvragen
Als je de eindejaarsuitkering van 2012 voor WGA/IVA-gerechtigden wilt ontvangen, dan moet je je hiervoor ieder jaar opnieuw melden. Doe dit meteen, zodat je de uitkering in december 2012 op je bankrekening ontvangt. Neem contact op met de vakbondsconsulent via CNV Info 030 – 7511007.

WAO
Werknemers die vanuit de cao bouwnijverheid een WAO-uitkering ontvangen hebben ook recht op een eindejaarsuitkering.

In tegenstelling tot degenen, die een IVA/WGA-uitkering ontvangen, worden deze WAO’ers in november rechtstreeks door Cordares aangeschreven.

De eindejaarsuitkering voor WAO’ers is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage en bedraagt voor 2012:

Arbeidsongeschiktheidspercentage           Bedrag

80 tot 100 procent (inclusief IVA)                          € 701,-

65 tot 80 procent                                                     € 561,-

55 tot 65 procent                                                     € 455,-

45 tot 55 procent                                                     € 385,-

35 tot 45 procent                                                     € 316,-

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid