Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

CNV Vakmensen tevreden over cao-akkoord dakdekkers

Het is voor het eerst dat het zogenaamd ‘personeel-onder-dak’ nu ook onder de cao valt voor de dakdekkers, die immers meestal bovenóp het dak te vinden zijn. Het uitvoerend, technisch en administratief (UTA)personeel in de dakdekkersbranche profiteert nu van dezelfde rechten en plichten in de dakdekkersbranche. Onderhandelaaar Aart van den Brink legt mede daarom het woensdagavond bereikte principeakkoord voor een nieuwe cao positief voor aan de leden.

Het principeakkoord bevat drie speerpunten: verbetering van de arbeidsomstandigheden, verbetering van de positie van UTA-personeel en overgang van het eigen pensioenfonds naar het bedrijfspensioenfonds Bouw, voor een stabieler financiële toekomst.

Volgens onderhandelaar Van den Brink zijn er nu goede afspraken gemaakt voor de dakdekkers over - bijvoorbeeld - werken in de hitte. “Bij werk in de volle zon op een plat dak kan de temperatuur fors oplopen tot zeer onaangename waarden. De dakdekkers worden met deze afspraken beter beschermd. Nu ontstaat ruimte voor beschermende time-outs. Als de temperatuur 25 graden bedraagt, mag met een tropenrooster worden gewerkt. Als de temperatuur 40 graden Celcius bereikt mag het werk zelfs worden gestaakt onder behoud van loon.”

Loon
De cao heeft een looptijd van 12 maanden, geheel 2012. In die periode gaan de lonen met 1,75 procent omhoog. Daarnaast profiteren de circa 4.000 werknemers in deze sector van twee eenmalige uitkeringen: 100 euro per 1 juli 2012 en nog eens 75 euro per 1 oktober 2012.

Woensdag is overeengekomen dat UTA-personeel met een inkomen tot 3.000 euro onder deze nieuwe cao valt. Voor deze personeelsgroep is de loonsverhoging gekoppeld aan een speciale systematiek. De eenmalige uitkeringen gelden overigens niet voor hen.

Pensioen
Het pensioenfonds fuseert tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2017 met het pensioenfonds voor de Bouw. In de tussentijd wordt de pensioenregeling voor het UTA-personeel verbeterd, zodat de regeling gelijk kan schakelen met de UTA-Bouw-regeling.

Volgens Van den Brink is er tevens een serie waardevolle afspraken gemaakt voor de kwaliteitsverbetering van de branche en het werken daarin. Dan gaat het om bijvoorbeeld duurzaam kunnen werken, scholingsmogelijkheden en 5-jaarlijks loopbaanadvies.

Hij legt het principe-akkoord met een positief advies aan de leden voor.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid