Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

CNV leden werkzaam in de cao Natuursteen

Wat is er aan de hand met betrekking tot de cao Natuursteen? En wat betekent dat voor jou?

Tot 31 december 2015 gold voor jou de cao voor het Natuursteenbedrijf. Die was afgesloten door CNV Vakmensen en FNV Bouw met werkgeversorganisatie ABN Natuursteen.

CAO niet algemeen bindend

De cao was door de minister van Sociale Zaken algemeen verbindend verklaard; dus op iedereen van toepassing in de sector. Er is door CNV Vakmensen en FNV een nieuwe cao 2016-2017 afgesloten met ABN Natuursteen. Er is ruzie ontstaan binnen werkgeverskringen, waarna er een nieuwe werkgeversvereniging is opgericht, Di-Stone. Hierdoor kon de cao 2016-2017 niet meer algemeen verbindend worden verklaard en was deze alleen nog van toepassing voor werknemers die werken bij een bedrijf dat lid is van ABN Natuursteen.

CAO Di-Stone nadelig

Eind 2016 heeft Di-Stone een eigen cao (VBN cao 2016-2018) afgesloten met vakbond LBV (zonder leden in de natuursteenbranche!). Deze cao lijkt veel op de cao Natuursteen maar kent een aantal bepalingen die slechter zijn. Er zijn dus nu 2 cao’s met grote verschillen.

Volgens onze informatie werk jij bij een werkgever die lid is van DI-Stone en werk jij onder een slechtere cao, dan de cao die CNV Vakmensen voor de natuursteenbranche heeft afgesloten.

Nadelen van de VBN cao (2016 – 2018)

 1. Seniorendagen: in de VBN cao van DI-Stone is er geen overgangsregeling afgesproken over extra verlofdagen voor oudere werknemers. Hierdoor hebben medewerkers van 53 jaar en ouder geen recht meer op seniorendagen! In de andere cao 2016 – 2017 was er een prima regeling over afgesproken.
 2. De toeslag is over garantieloon in plaats van het uurloon.
 3. 55+ers zijn niet vrijgesteld van de overwerk verplichting.
 4. Er is geen goed Loopbaan beleid.
 5. Mensen kunnen langer op tijdelijke contracten werken, dat is niet goed voor de werkzekerheid.
 6. De loonsverhoging voor 2018 bedraagt 1% per 1 juli 2018. Dat is gemiddeld op jaarbasis 0,5% voor 2018. Dat is echt heel mager, de looneis is een minimale verhoging van 3%!

De afgelopen periode is er diverse malen gesproken tussen beide werkgeversverenigingen, CVN Vakmensen en FNV, om tot gelijke afspraken te komen. Die gesprekken hebben niets opgeleverd.

Algemeen verbindend verklaring

 Ondertussen ligt er wel een aanvraag voor algemeen verbindend verklaring van zowel de cao Natuursteen als van de VBN-cao bij de minister van Sociale Zaken, maar die heeft nog steeds geen uitsluitsel gegeven. CNV Vakmensen doet er alles aan om de minister tot een algemeen verbindend verklaring van de cao Natuursteen te bewegen. Want nu is er teveel onduidelijk over welke cao van toepassing is en daar zijn jullie de dupe van.

Wat kun je zelf doen?

De enige manier om hier wat aan te doen is om jullie werkgever op te roepen de koers van Di-Stone te verleggen en de strijdbijl te begraven, óf om het lidmaatschap van Di-Stone op te zeggen en lid te worden van de NOA, sectie natuursteen (de opvolger van ABN Natuursteen).

Roel van Dijk
Bestuurder
Bereikbaar via 06-53384473 of r.vandijk@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid