Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

CNV leden Mortel- en Morteltransportondernemingen

Schriftelijke stemming over 'hoe verder?'.Hiermee ontvangt u van ons de laatste stand van zaken in de sector, voorzien van een antwoord op de vraag 'hoe verder?'

Eerder deze maand heeft onze cao- commissie de gebeurtenissen in de sector tegen het licht gehouden en zij zijn daarbij tot een aantal conclusies gekomen die wij nu ook aan u als lid van CNV Vakmensen ter stemming voorleggen. Met behulp van bijgaand antwoordformulier óf middels een bericht aan a.bot@cnvvakmensen.nl kunt u laten weten het al of niet eens te zijn met de cao-commissie. Wij rekenen op uw medewerking, per saldo gaat het immers over úw arbeidsvoorwaarden.

Waar gaat het over?

Even een terugblik. In 2011 is er gestaakt voor een acceptabel cao-akkoord, hetgeen er uiteindelijk ook kwam. Deze cao was afgesproken tot en met 2012. Daarna hebben VOBN werkgevers en bonden met elkaar gesproken over een nieuwe cao, maar kwamen er niet uit. In september 2014 hebben werkgevers aan de bonden laten weten geen nieuwe cao meer te willen bespreken met de bonden. Daarna is FNV naar de rechter gestapt om doorbetaling van premie te eisen voor de financiering van het sociaal fonds in de sector die ook zorgt voor aanvulling op WW. De rechter gaf FNV gelijk maar werkgevers gingen direct in hoger beroep. Dat duurde nogal lang en zodoende kwam de sector in 2015 min of meer in een vacuüm terecht. Eind 2015 kwam er een uitspraak van de rechter die FNV in het ongelijk stelde. Inmiddels is het sociaal fonds van de sector opgeheven en hebben werkgevers hieraan tot mei 2015 meebetaald.

Waar staan we nu?

In de eerste plaats is het goed om te weten dat de cao nog steeds van toepassing is op alle werknemers die in de sector werkzaam waren op 31 december 2012. Aangezien werkgevers in de sector weigeren om met de bonden een nieuwe cao af te spreken, willen wij de cao die ook geldt in de Bouwsector van toepassing laten verklaren. Dat kan, want in deze Bouw-cao is afgesproken dat de mortelsector is uitgezonderd. Dat is gekomen omdat vroeger dus de mortel werkgevers en werk­nemers een eigen cao wilden. Nu dat niet meer het geval is zijn we weer terug bij af en is wat ons betreft de Bouw-cao van toepassing. Wij zijn in principe geen voorstander van een Ondernemings-cao. Mocht een werkgever hier wel de voorkeur voor hebben, dan zal daar minimaal het niveau van de Bouw-cao moeten worden gerealiseerd. (Zo hebben wij momenteel een verzoek tot overleg over een onder­nemings-cao liggen van Mebin. CNV Vakmensen vindt dat er bij Mebin/Heidelberg nog even helemaal niets kan gebeuren zonder dat er eerst een akkoord wordt afgesloten voor alle Enci werknemers. Als er voor de werknemers van Enci een acceptabele cao is gekomen, kan er aansluitend overleg plaatsvinden over een Heidelberg-cao waarbij voor ons voorop staat dat hier minimaal het niveau van de Bouw-cao moet worden gerealiseerd.)

Conclusie

Omdat het niet meer mogelijk is om een eigen cao af te sluiten in de Mortel­branche, wil CNV Vakmensen snel de arbeidsvoorwaarden van de Bouw-cao van toepassing verklaren. Dat kan als partijen bij de Bouw-cao het daar mee eens zijn. Alleen op die manier denken wij het arbeidsvoorwaardenbeleid in de sector na jaren weer te kunnen normaliseren en bijvoorbeeld een broodnodige loonsverhoging te scoren. Liever geen gedoe met Ondernemings-cao’s, maar als dat dan al moet, dan zal minimaal het niveau van de Bouw-cao gerealiseerd moeten worden.

Tot slot

Voor u is nu van belang om ons te laten weten wat u van onze kijk op zaken vindt zoals hierboven beschreven. Bent u het eens met de opvattingen van onze cao- commissie, plaats dan een kruisje bij JA. Bent u het er niet mee eens, plaats dan een kruisje bij NEE en geef ook aan waarom u het er niet mee eens bent en welke alternatieven volgens u beter zijn! Op 1 maart aanstaande zullen wij de stemmen tellen, wees dus op tijd met uw reactie.

Als laatste informeren wij u over de wijzigingen in ons team bij CNV Vakmensen. Ondergetekende draagt zijn werkzaamheden over aan collega Willem Timmer. Willem zal opereren als landelijk bestuurder voor de sector. (Collega  Gerard van Cuijk zal Mebin activiteiten blijven waarnemen en collega René Jongen zal de Enci activiteiten blijven waarnemen.)

Arthur Bot
Bestuurder
M: 06-20445190

16-631/AB/rd

Downloads

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid