Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Cao voor Hibin-werknemers niet dichterbij

Er was goede hoop deze week een nieuwe cao voor medewerkers in de Handel in Bouwmaterialen (Hibin) af te sluiten maar de werkgeversdelegatie bleek onvoldoende mandaat te hebben voor de loonsverhoging welke de vakorganisaties willen.

Onvoldoende mandaat voor een beter loon:
Net als CNV Vakmensen van haar leden instemming moet hebben moet een werkgeversvereniging dat ook als ze een overeenkomst willen sluiten. Het mandaat van de werkgeversdelegatie van de Hibin was niet toereikend om geheel tegemoet te komen aan de looneisen van CNV Vakmensen en daarom kon er nog geen overeenkomst worden gesloten.
Teleurstellend, omdat we met een percentage van rond de 2% loonsverhoging naar onze mening niet overvragen.

Looptijd:
De looptijd van de cao is al op 1 januari van dit jaar verstreken en nog steeds is er geen nieuwe cao. Niet leuk, maar toch moet het maar, omdat we vinden dat de werknemers in deze branche óók recht hebben op een beter loon, zeker nu de bouw weer zo aantrekt. Overigens blijven de rechten in de (oude) cao gewoon van kracht, daarover geen zorgen.

Er is meer dan een loonsverhoging:
Tijdens een cao-overleg wordt er natuurlijk over veel meer gesproken dan alleen de loonsverhoging. Die gesprekken waren op meerdere onderwerpen al afgerond. Zo hebben werkgevers en werknemers elkaar al bijna gevonden in een afspraak over een grotere mate van flexibele inzet van werknemers (als pilot gedurende de looptijd van de nieuwe cao) met als uitgangspunt dat er op termijn meer personeel vast kan worden aangesteld. Maar ook zijn er nu eindelijk duidelijke afspraken over een nieuw functiegebouw en (bijbehorend) salarisgebouw met garanties voor het huidige personeel.
We gaan inhoudelijk meer aan de slag met duurzame inzetbaarheid en bekijken de mogelijkheid om zoveel mogelijk medewerkers aan loopbaanscans te laten deelnemen. Dat is best kostbaar maar daarvan wordt ook het belang in gezien.

Vitaal ouder zijn en worden in deze branche:
Ook in deze branche kan het voor de ouder wordende medewerker moeilijk zijn om het vol te houden. Dat is wel zo'n onderwerp waarover vrijwel iedereen aan de onderhandelingstafel het eens is. Maar we kunnen het niet snel eens worden over de vraag wat we gaan doen om die oudere medewerker wat meer te ontlasten. CNV Vakmensen bepleit de zgn. 80-90-100 regel (of een variant daarvan) waarbij de mensen 80% werken tegen een salaris van 90% en 100% pensioenopbouw. Werkgevers willen er (nog) niet aan maar men snapt ook wel dat de huidige seniorenregeling niet aan de duurzame inzetbaarheidsgedachte voldoet. Hierover duurt het gesprek voort maar duidelijk mag zijn dat CNV Vakmensen dit onderwerp niet van tafel haalt voordat er goede afspraken zijn gemaakt.

Vervolg:
We hopen toch op heel korte termijn het gesprek weer te kunnen hervatten. Maar dan moet wel het mandaat van de werkgeversdelegatie ruimer zijn. Als dat niet het geval is hoeven we wat ons betreft niet opnieuw bijeen te komen, laat zoveel ook maar duidelijk zijn. We houden je op de hoogte!

Vragen?
Als je vragen hebt, bijvoorbeeld over de inhoud van deze nieuwsbrief, kan je contact opnemen met Arie Kasper, onderhandelaar in deze sector. Bij voorkeur per email (a.kasper@cnvvakmensen.nl) maar telefonisch kan ook (06-13208402). Laat de nieuwsbrief je collega's ook lezen. En als ze nog geen lid zijn, maak ze dat dan! We doen dit voor alle medewerkers in de sector dus mogen ze ook best bijdragen om er een goede cao van te maken.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid