Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Cao-overleg Groohandel in Bouwmaterialen van start

Op donderdag 20 december jl. vond het eerste formele overleg plaats voor een nieuwe cao Groothandel in Bouwmaterialen. Informeel was op verschillende onderwerpen al het nodige uitgewisseld maar nu werd ook duidelijk hoe ver de werkgevers met hun loonbod willen gaan. En dat viel knap tegen.

Eerste overleg:

De cao voor de medewerkers in de Groothandel in Bouwmaterialen loopt op 31 december a.s. af. De onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn nu formeel gestart. CNV Vakmensen heeft voorstellen ingediend welke je al eerder bekend zijn gemaakt.

In deze vergadering kwamen de werkgevers met een loonbod welke ver weg staat van wat de bonden als looneis hadden ingediend. De werkgeversdelegatie heeft met een mandaat van de werkgeversorganisatie (Hibin) te maken en dus kon er op dit punt niet verder worden onderhandeld. Omdat veel voorstellen van “beide zijden van de tafel” domweg met geld (beschikbaar budget) te maken hebben is in goed overleg besloten het overleg op te schorten tot 28 januari a.s.

Het kan nl. niet zijn dat een sector waarin het juist nu erg goed gaat achter blijft bij een loonontwikkeling die recht doet aan deze betere economische tijd. Dat is tenminste onze interpretatie en dus geven we de werkgeversdelegatie graag de gelegenheid in eigen kring over de loonontwikkeling te praten en met een beter loonbod te komen.

Presentatie van pilot in duurzame inzetbaarheid:

Deze dag werd ook gebruikt voor informatie over een lopende pilot waarin wordt ervaren welke aanpak het beste aansluit bij werknemers/bedrijven als het gaat om een verbetering van de inzetbaarheid binnen de sector. Een mond vol maar als cao-partijen willen we weten hoe de medewerkers én de bedrijven denken over (hun) toekomst in de sector, de eigen loopbaan en ontwikkeling, maar ook hoe men gezond de pensioendatum denkt te kunnen halen enz. enz.

Een boeiende presentatie over een pilot welke nieuwe inzichten kan geven. Maar het was een tussentijdse presentatie. Na afronding van de pilot zullen we er op terugkomen, ook al omdat conclusies uit die pilot gebruikt kunnen worden voor nieuwe cao-afspraken.

Informatie:

We zullen je steeds op de hoogte brengen van de ontwikkelingen. Als je vragen hebt over deze informatie kan je die richten aan Arie Kasper, jouw bestuurder/onderhandelaar in deze sector.

Het emailadres is a.kasper@cnvvakmensen.nl

We wensen je fijne feestdagen en een voorspoedig 2019!

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid