Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Cao onderhandelingen Bouw: erop of eronder

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de bouwnijverheid komen in een cruciale fase. Werkgevers en bonden hebben op 2, 3, 11 en 12 juni vier gehele dagen gepland om een ultieme poging te wagen tot een nieuwe cao te komen.

Tot op heden hebben gesprekken niet geleid tot nieuwe afspraken voor de ongeveer 100.000 werknemers die onder de cao voor de bouwnijverheid vallen. Voor CNV Vakmensen is het nu: erop of eronder!

Wat is de inzet van CNV Vakmensen?
CNV Vakmensen staat voor een moderne, toekomstbestendige cao, die past bij de wensen van werknemer en werkgever. Daarbinnen moet een fatsoenlijke loonsverhoging opgenomen worden.

De doelstelling van CNV Vakmensen is om een rechtvaardige loonontwikkeling af te spreken, waarbij we uitgaan van een totale loonruimte van 3 procent. Onderdeel van deze loonontwikkeling is een individueel scholingsbudget dat werknemers kunnen gebruiken voor bij- en omscholing. Zo kunnen zij hun plek op de arbeidsmarkt verstevigen. Daarnaast zet CNV Vakmensen in op het vergroten van de zeggenschap van werknemers op bedrijfsniveau. Samen met keiharde afspraken over de naleving van de cao moet dit de basis vormen voor toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden. Voor álle werknemers in de bouw.

Loopbaan en ontwikkeling
CNV Vakmensen vindt het belangrijk dat werknemers en werkgevers voortdurend investeren in vakmanschap. Daarnaast is het belangrijk om na te gaan of er maatregelen nodig zijn die er aan bijdragen dat werknemers gezond hun pensioen halen. Investeren in vakmanschap en het bevorderen van participatie moet leiden tot een sterke arbeidsmarktpositie voor werknemers. CNV Vakmensen ziet dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers. Wij willen individuele keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid stimuleren. Een individueel scholingsbudget is hiervoor van belang. Tegelijkertijd ziet CNV Vakmensen een belangrijke rol voor vakorganisaties weggelegd als het gaat om begeleiding, advisering en eerstelijns aanspreekpunt voor medewerkers en hun loopbaan.

Ketenaansprakelijkheid: handhaving en naleving
De naleving van de huidige cao staat onder grote druk. Dit is niet goed en onacceptabel voor werknemers. Daarom is een nieuwe cao zo belangrijk voor de sector. Ter voorkoming van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven. De nieuwe cao moet een gelijk speelveld creëren op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

De huidige cao wordt niet nageleefd. Dit zien we bijvoorbeeld aan de wildgroei van schijnconstructies, gedwongen zelfstandigen en werknemers uit binnen- en buitenland die niet volgens de cao worden beloond. Hierdoor worden alle werknemers benadeeld. Daarnaast leidt het tot ongewenste en oneerlijke concurrentie tussen bedrijven. Daarom moet de nieuwe cao op effectieve en slagvaardige manier kunnen worden nageleefd, zodat deze onwenselijke praktijken worden tegengegaan. Harde afspraken over ketenaansprakelijkheid zijn een must.

Arbeidstijden 
CNV Vakmensen heeft oog voor een aantal knelpunten op het gebied van arbeidstijden. Om leegloop te voorkomen en om bedrijven de mogelijkheid te geven in te spelen op veranderingen in het werkaanbod. Meer flexibiliteit op branche- en ondernemingsniveau om te komen tot maatwerk is bespreekbaar. Onze absolute eis hierbij is wel dat betrokken werknemers binnen een onderneming akkoord zijn met flexibilisering en maatwerk. Alleen de mensen op de werkvloer zelf kunnen bepalen of een verruiming van de arbeidstijden of maximale arbeidsduur wenselijk is. Deze wensen van werknemers kunnen verschillen: Afspraken moeten bijdragen aan een gezonde werk/privé-verhouding. 

Verlof en verzuim 
In de cao bouwnijverheid staan bovenwettelijke regelingen over verlof en verzuim.  Bijvoorbeeld de seniorendagen. CNV Vakmensen vindt het cruciaal dat mensen gezond hun pensioen halen. Duurzame participatie betekent ook mogelijkheden voor minder werk aanbieden als dat gezonder is voor medewerkers. De juiste balans tussen financiële houdbaarheid en de gezondheid van medewerkers zal moeten worden gevonden door partijen. CNV Vakmensen wil en kan niet ontkennen dat de huidige regeling aangaande seniorendagen in de huidige vorm op termijn niet houdbaar is. We hebben te veel werknemers (draagvlak) verloren en kunnen de regeling in de huidige vorm niet meer betalen. We zoeken naar een oplossing waarbij de oudere werknemers met een vooruitzicht dit ook behouden en voor de overige medewerkers een goed en betaalbaar alternatief over blijft.

Jij bent aan zet!
De komende weken willen en blijven wij ook met jou in gesprek. We zullen als bond weer te zien zijn op bouwplaatsen. Laat van je horen en geef je mening. Als bonden worden we enorm uitgedaagd om tot goede afspraken te komen. Hoe sterker we staan, des te meer we samen kunnen afdwingen. Wil je dat de bond op je werkplek komt? Mail naar G.lokhorst@cnvvakmensen.nl

 

 

 

 

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid