Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Cao Bouw & Infra: CNV Vakmensen gaat voor méér

De onderhandelingen over jouw nieuwe cao Bouw en Infra starten op donderdag 1 februari. CNV Vakmensen gaat voor méér loon, méér instroom, méér perspectief, méér veiligheid, méér scholing en ontwikkeling en méér rechten voor uitzendkrachten.

Het is, na een lange periode van crisis en versoberingen, nu echt de hoogste tijd voor investeringen in de sector en de werknemers. De cao-commissie van CNV Vakmensen heeft de cao-voorstellen definitief vastgesteld. Je vindt ze hieronder op hoofdlijnen. (Goed om te weten, op de website en jeachterban.nl kun je alle voorstellen lezen.) 

Loon
De garantielonen moeten met 3,5% worden verhoogd. De vergoedingen moeten met hetzelfde percentage worden verhoogd.

Reisuren
Reisuren moeten worden betaald op basis van het uurloon dat voor de werknemer geldt. En dus niet meer op basis van loongroep A.

Wachtdagen bij ziekte
CNV Vakmensen wil dat ook bij de tweede en derde ziekmelding de eerste ziektedag wordt doorbetaald.

Langer doorwerken
De bond wil in de nieuwe cao een ‘ouderenregeling’. Die houdt in: oudere werknemers werken 80% van hun normale werkweek, verdienen 90% van het loon en bouwen 100% pensioen op.

Ook wil de bond investeren in vakmanschap en de inzetbaarheid en wendbaarheid van werknemers vergroten. Er moeten afspraken komen om scholing te stimuleren. Dat betreft functie gebonden en toekomstgerichte scholing.

Instroom en onderwijs
CNV Vakmensen wil een ‘masterplan’ om de instroom van nieuwe werknemers te bevorderen. Daarbij gaat het om jongeren, maar ook om de zogeheten zij-instroom. Werknemers moeten zo breed en goed mogelijk worden opgeleid. Weerbaarheid en wendbaarheid moeten groter worden en er moet perspectief komen op een goede toekomst. Daar waar nodig moet de sector investeren om de instroom en opleiding in financiële zin te ondersteunen.

De arbeidsvoorwaarden voor jongeren moeten beter. CNV Vakmensen wil de nu nog onbetaalde schooldag weer een betaalde dag laten zijn.

Veiligheid
CNV Vakmensen wil, samen met werkgevers, de veiligheid en arbeidsomstandigheden in de Bouw en Infra verbeteren. Bewustwording van risico’s moet groter worden. Ook de rol van opdrachtgevers moet daarbij in nadrukkelijk in beeld komen. Communicatieproblemen op projecten moet worden opgelost zodat voorschriften ook echt duidelijk zijn.

Uitzendkrachten
De cao Bouw en Infra moet in zijn geheel van toepassing zijn op vakkrachten die werken via een uitzendbureau.

Jij bent aan zet
Praat en discussieer mee met je collega’s op onze digitale community www.jeachterban.nl Het proces van de onderhandelingen kun je daar op de voet volgen.

Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan al je collega's, ook al zijn zij geen lid. je Achterban is voor iedereen, ook voor je collega die geen lid is.  

Samen sterk
Is je collega geen lid? Tijdens het cao-traject is er een superactie. Voor jou, als je iemand lid maakt, maar ook voor die collega, het nieuwe lid. Klik hier om naar de actiesite te gaan!

Gijs Lokhorst
onderhandelaar cao Bouw & Infra
M: 06 5120 2970
E: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl

Mede namens de leden van de cao-commissie


 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid