Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Cao Bikudak 2015-2017 een feit

Leden van CNV Vakmensen hebben ingestemd met het op 14 januari 2016 bereikte principeakkoord. Ook de leden van collega bond FNV en de werkgevers, georganiseerd bij Vebidak, hebben ingestemd met het principeakkoord. De nieuwe cao is een feit.

Tijdens de ledenbijeenkomst en op andere wijzen is door de leden nog toegevoegd dat het van belang is goed en zorgvuldig toe te zien op de invoering en toepassing van de gemaakte afspraken. Vooral als het gaat om de introductie van de flexregeling. Deze regeling is gekoppeld is aan de looptijd van de cao en heeft dus een tijdelijk karakter. Nieuwe afspraken over naleving in de cao leiden nu ook tot meer mogelijkheden om op een juiste invoering en toepassing van cao afspraken toe te zien.

De komende weken werken cao partijen aan het omzetten van de gemaakte afspraken in cao teksten. Natuurlijk houden we jullie op de hoogte van de voortgang.

Eén van de eerste wijzigingen betreft de aanpassing van de lonen. Op 1 maart aanstaande worden de lonen verhoogd met 3%. Misschien handig om nog even te weten over Roostervrije dagen in 2016 (totaal 20):

Indien wel gebruik flexregeling:
-          1 dag op Goede Vrijdag
-          1 dag na Hemelvaartsdag
-          5 dagen ter beschikking van de werknemer
-          5 dagen ter vaststelling door de werkgever
-          8 collectief vastgestelde roostervrije dagen in de kerstvakantie

Roostervrije dagen mogen niet meer worden versnipperd ter verkorting van de dagelijkse arbeidsduur in de winterperiode.

Indien geen gebruik wordt gemaakt van de flexregeling:
-          1 dag op Goede Vrijdag
-          1 dag na Hemelvaartsdag
-          1 dag ter beschikking van de werknemer
-          4 dagen ter vaststelling door de werkgever
-          8 collectief vastgestelde roostervrije dagen in de kerstvakantie
-          5 roostervrije dagen kunnen worden aangewend om in de periode van 1 december tot 1 maart de dagelijkse arbeidsduur te verkorten met maximaal 1,5 uur

Het volledige cao akkoord is hier terug te vinden op de website van CNV Vakmensen.

Het je nog vragen? Mail maar naar g.lokhorst@cnvvakmensen.nl

 

 

 

 

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid